Topeffektiv fælles byggeplads på Bispebjerg

Om få år er Bispebjerg Hospitals område omdannet til et virvar af forskellige byggeprojekter. Som det første sted i Danmark etableres fælles byggeplads med gennemført LEAN i byggeprocessen for at sikre, at byggeriet bliver en succes og til mindst mulig gene for det fungerende hospital og naboerne.

Man ser det for sig: Lastbilerne med byggematerialer, der holder i kø hen ad Tuborgvej hver morgen for at komme ind til den store byggeplads på Bispebjerg Hospital. Byggeriet bliver det næststørste i København efter metrobyggeriet og svarer i omfang til halvanden DR-by.

"Ved at vi styrer leverancerne centralt, i stedet for at hvert delprojekt kører sit eget løb, kan vi reducere mængden af lastbiler med leverancer til byggepladsen med 70 pct.," siger projektleder Anne Sonnichsen, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der er ansvarlig for den kommende fælles byggeplads.


På Bispebjerg er en fælles byggeplads den eneste rigtige løsning for at bevare overblikket, vurderer projektleder Anne Sonnichsen, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Foto: Karen Grønkjær.

Fælles løsninger

Byggeprojektet omfatter flere delprojekter blandt andet parkeringshus, logistikbygning, psykiatri, somatik og renovering, som hver især kan have flere underprojekter. Traditionelt set vil hvert byggeri have sin egen skurby, leverancer og sikkerheds-setup. Men på Bispebjerg bliver opgaven løst med en fælles byggeplads og ens retningslinjer for alle delprojekterne.

Eksempelvis vil leverancer til byggeriet blive samlet på et eksternt lager højst 20 minutter fra hospitalet. Herfra kan delprojekterne bestille deres varer, når de har brug for dem. På den måde sparer man både plads på hospitalsområdet og begrænser omfanget af lastbiler til hospitalet.

"Vi etablerer også en fælles skurby, så vi dels sikrer, at håndværkerne fra delprojekterne møder hinanden og udveksler viden, dels minimerer udgifter og bøvl til mange mindre skurbyer," fortæller Anne Sonnichsen.

LEAN sikrer tidsplanerne

Det er første gang i Danmark, at der i så udstrakt grad bliver gennemført en fælles byggeplads med LEAN og central styring. Som bygherrerådgiver på projektet er hyret Drees & Sommer, der har stor erfaring med lignende byggepladsoptimering bl.a. i Tyskland. Med til konceptet hører også en LEAN-construction-tankegang, hvor byggelederne og formændene på delprojekterne hver eneste morgen skal informere den fælles byggepladsentreprenør om, hvilke opgaver der bliver gennemført til tiden, og hvad der skal udskydes.

"Byggeri foregår mange steder alt for tilfældigt. Erfaringer fra Tyskland viser, at vi på denne måde kan hæve stabiliteten på tidsplanerne fra 30 pct. op til 90 pct. Blandt andet fordi vi inddrager de udførende i planlægningen i langt højere grad end sædvanligt, og fordi den fælles byggepladsentreprenør opdager, hvis en ændret tidsplan på det ene delprojekt kolliderer med noget på et andet projekt," forklarer bygherrerådgiver Peter Anker Olsen fra Drees & Sommer.

Krævende men nødvendigt

Det kan måske undre, at dette ikke har været gennemført før herhjemme, når de forventede gevinster er store. Peter Anker Olsen mener, at det bl.a. skyldes træghed i branchen:

"Det kræver et byggeri af en vis størrelse og især kompleksitet, for at det gør en væsentlig forskel, og desuden er byggebranchen meget konservativ og arbejder helst som den plejer."

På Bispebjerg er det den eneste rigtige løsning, vurderer Anne Sonnichsen:

"Hvert delprojekt har sin egen organisation, så nogen er nødt til at have overblikket. Og når der samtidig skal drives et hospital på området, skal der virkelig være styr på tingene."

Hun tilføjer:
"Når jeg hidtil har arbejdet på byggepladser, har jeg ofte tænkt på muligheder for at optimere produktion og arbejdsgange. Det burde kunne fungere bedre ved at inddrage og skabe ejerskab til projektet i alle led. Og hvis der er styr på logistik og leverancer, vil man også kunne forhindre materialespild og tyveri. Det koster selvfølgelig noget at drive den fælles byggeplads, men forhåbentlig vil det mere end opvejes af, at det bliver billigere og mere sikkert at producere."

Redaktør