Tænk på det som et hotel...

I disse måneder drøfter personale, patienter og pårørende deres forventninger og visioner for fremtidens psykiatri på Bispebjerg. Ny Psykiatri Bispebjerg er Region Hovedstadens Psykiatris største byggeprojekt til dato.

Første spadestik til byggeriet forventes i 2016, men et så stort byggeri kræver grundige forberedelser. En af de centrale ting er at indsamle erfaringer fra de mennesker, der til daglig er del af psykiatrien.

I disse måneder drøfter personale, patienter og pårørende derfor deres erfaringer, forventninger, ønsker og visioner for fremtidens psykiatri på Bispebjerg.Projektleder for brugerinddragelsesprocessen i Ny Psykiatri Bispebjerg, Maria Brammer Boldt forklarer:
 
- Det er vigtigt for os at høre brugernes tanker i forhold til det kommende byggeri tidligt i processen, så vi kan beskrive deres ønsker og behov så præcist som muligt over for de firmaer, der byder ind på den kommende prækvalifikation og projektkonkurrence.

Mennesket i centrum

- Det vigtigste er i virkeligheden at se bort fra, at det er et hospital, der bygges. Tænk i stedet på det, som et hotel eller supermarked – hvor den besøgendes behov er i centrum og hans tilfredshed er garant for succes. Patienten skal føle sig velkommen, respekteret og tilgodeset, så kommer arbejdet med helbredelse meget lettere.

Sådan siger Najib, som er pårørende og samtidig kender de psykiatriske centre som arabisk tolk for patienter gennem de sidste 20 år.

De fleste brugere er enige om, at det er vigtigt, at afsnittene virker levende og at der er aktivitet og inddragelse. En madvogn på afsnittet kan fx være med til at skabe synlig aktivitet og give afsnittet liv.

Samtidig skal hverdagens faste procedurer ikke være til gene for patienten. Anni, der er sekretær på et sengeafsnit, ser gerne, at der tænkes utraditionelt: 

- Det bør være ligesom på et hotel. Tøj og sengetøj skal gemmes væk – man ved det er der, men man ser det ikke. Og så skal varer til afsnittene komme hurtigere frem. Varerne kan fx have scanningskoder som i et supermarked, så man lynhurtigt kan tjekke om varen er på lager.Hun foreslår samtidig skakter til affald og vasketøj, så det er let at få væk fra afsnittene, og samtidig sikrer miljørigtig affaldssortering.

Man skal kunne finde vej

Sygeplejerske Morten, der til dagligt arbejder i et af Psykiatrisk Center Københavns ambulatorier, foreslår at de fysiske rammer varierer i forhold til funktion og målgruppe:

- Det er vigtigt at adskille rammerne til dem, der er syge og til dem, der er ved at blive raske. Og det er nødvendigt, at folk der kommer, let kan finde vej.

Langt de fleste patienter ankommer frivilligt, men er ofte usikre, angste, og stressede. Det kan påvirke deres kognitive opfattelsesevne. Derfor er det vigtigt, at navigering på terrænet er enkel og overskuelig, og at der er en logisk forbindelse mellem de forskellige funktioner. Der kunne fx. være tydelig adskillelse mellem de områder, der er åben adgang til, og de steder, der er beregnet til indlagte patienter.

Det skal appellere til sanserne

Najib har især erfaring fra de lukkede afsnit, hvor han ser nogle særlige behov hos patientgruppen:

- De er ofte forpinte, har måske tidligere været udsat for tortur eller vold, er misbrugere, eller generelt utrygge ved små rum, manglende lys og uventede lyde.

Han foreslår, at byggeriet skal bringe naturligt lys, lyd, duft og bevægelse inden for. At appellere til patientens sanser kan ofte være en genvej til patienten:

- Indretning bør minde om livet uden for. Jeg tror, at det kan hjælpe patienterne til at abstrahere fra alt det triste og give dem fornemmelsen af noget genkendeligt og trygt. For eksempel kan man brygge kaffe og te et par gange om dagen, så det kan duftes på gangen. Eller man kan placere nogle planter, glasmontre med fisk, eller voliere med små fugle, så naturlige lyde kan overdøve pludselige råb fra andre patienter, eller lyde af tallerkner, eller metalvogne, der flyttes rundt. Og så skal man indrette med nogle flere farver. Jeg forstår ikke, hvorfor alle værelser og badeværelser på et hospital altid skal være grå.1.reservelæge Casper fra Akutmodtagelsen vil også gerne integrere udendørs miljøet. Han foreslår bl.a. store vinduespartier med udsyn til haveanlæg og let adgangsmulighed. En lille gårdgave med høns har også været på tale.

Et ønske fra mange brugere er en café i indgangsområdet til psykiatrien. Den skal være tilgængelig for både patienter, pårørende og personale, men også for tilfældigt forbipasserende. Med den opnår man ' mere åbenhed til psykiatrien', som Najib udtrykker det. Han foreslår, at den drives af frivillige kræfter og patienter, der ønsker beskæftigelse under deres ophold.

Vigtigt med et inspirerende arbejdsmiljø

Som en forpost til de psykiatriske afsnit ligger Psykiatrisk Akutmodtagelse. Langt de fleste af psykiatriens patienter kommer igennem her, og mange har været længe undervejs. Indretningen af akutmodtagelsen er derfor afgørende, mener Casper:

- Det er helt afgørende at rammerne er imødekommende. Man skal opleve at blive inviteret inden for, at blive lagt mærke til, og blive taget godt i mod. Stedet skal indgyde håb og man skal føle sig tryg fra start af.

For at dette er realiserbart, mener Casper, at det har stor betydning, at personalet føler sig trygt, bl.a. ved overskuelige gange, lyse rum, og ikke mindst nær kontakt mellem akutområdets forskellige afsnit og funktioner. Hvis arbejdsmiljøet er inspirerende og trygt, afspejler det sig også i arbejdet med patienterne:

- Det er yderst relevant, at akutfunktioner samles tæt på hinanden. Det sikrer, at patienten kan komme hurtigt videre og få relevant behandling. Og det skaber større mulighed for samarbejde og nedbryder barrierer mellem personalegrupper, hvilket igen er med at skabe et positivt arbejdsmiljø. Dét kan patienterne mærke.

Brugerinddragelsen fortsætter

Ny Psykiatri Bispebjerg fortsætter med brugerinddragelse efteråret ud. I midten af november samles op på brugergruppernes input, og projektledelsen påbegynder formuleringen af projektets bygge- og konkurrenceprogram.

Når der er fundet en vinder af arkitektkonkurrencen og projektet har fået form, bliver nye brugergrupper etableret for at sikre, at byggeriet realiseres så tæt op af brugernes behov som muligt. Projektleder Maria Brammer Boldt afslutter:

-
Vores brugerinddragelse er med til at sikre relevante, tidssvarende og fremtidssikrede rammer.

Redaktør