Psykiatriske afsnit flytter fra byggelarm

For at skåne de psykiatriske patienter for støv- og støjgener og gøre plads til byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har Regionsrådet besluttet at genhuse nogle af patienterne dels på Gentofte Hospital, dels på Rigshospitalets matrikel i den 5-årige byggeperiode.
Psykiatrisk Center København påbegynder i det kommende år en rokade af udvalgte afsnit. Det sker for at klargøre det byggefelt, hvor det nye somatiske hospitals bygninger skal opføres. Det er første skridt i, at flere af hospitalets afdelinger vil skulle flytte rundt på området i byggeperioden.


Helhedsplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg samler psykiatrien i den nordøstlige del af området. Det betyder, at psykiatrien får mulighed for at skabe bedre sammenhæng for patienter og personale. Illustration: BDP.


Penge til istandsættelse

Regionsrådet vedtog på sit møde den 14. maj en genhusningsplan, som blandt andet indebærer, at der afsættes 36 mio. kroner til at istandsætte lokalerne på Gentofte og Rigshospitalet, som midlertidigt skal rumme de psykiatriske patienter fra Bispebjerg.

Det har hidtil været forudsat, at de psykiatriske patienter dels kunne genhuses i bygninger andre steder på matriklen, dels kunne forblive i den ene halvdel af en bygning, hvor den anden halvdel rives ned. Men efter en nærmere planlægning af byggeprocessen har det vist sig, at det vil have for store konsekvenser for patienterne at blive så tæt på en byggeplads med støv og støj.

Mindst belastning for patienterne

"Der er gjort meget for at prøve at finde alternative løsninger, men det er vurderet, at det her er den løsning, som er mindst belastende for den sårbare gruppe, patienterne er. Med denne løsning skånes de for larm og støj og får stadig et tilbud fysisk tæt på det, de plejer," sagde regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) forud for afstemningen.

Planen indebærer blandt andet, at 52 åbne sengepladser fra Bispebjerg placeres i de arealer på Gentofte Hospital, der er blevet ledige efter flytning af psykiatriske funktioner til Ballerup. derudover flyttes 22 lukkede sengepladser til Rigshospitalets matrikel. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri genhuses i en pavillon på Psykiatrisk Center Ballerup. Den samlede genhusning forventes realiseret senest ved udgangen af september 2014.
Redaktør