På vej mod endelig godkendelse af projektet

For knap tre år siden gav regeringen foreløbigt tilsagn om at investere 2,95 mia. kr. i om- og nybygningen af Bispebjerg Hospital. Siden da er der lavet helhedsplan og lokalplan for området, og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ansøger nu om endeligt tilsagn. Regionsrådet har netop givet ansøgningen grønt lys.
Det er en stor milepæl for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, at projektet nu som det sidste Kvalitetsfondsprojekt i Danmark indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Ekspertpanel. Regionsrådet godkendte den 20. august 2013 ansøgningen.

Stort politisk resultat

"Bispebjerg Hospital runder i disse dage 100 år, og selvom hospitalet er en perle, så trænger det til en modernisering til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere.

Regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S).
Derfor er det en stor glæde for mig, at vi nu kan indsende den endelige ansøgning til Ekspertudvalget. Vi har kæmpet for at få et fantastisk hospitalsprojekt realiseret, og vi har oven i købet kunne finde egne midler til også at bygge ny psykiatri på Bispebjerg. Det er et stort politisk resultat, og jeg vil glæde mig til at følge byggeriet de kommende år," siger regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S), der er formand for projektets politiske følgegruppe.

I alt 16 større sygehusbyggeriet landet over får del i kvalitetsfondsmidlerne på 25 mia. kr. Sammen med regionernes egenfinansiering er der tale om en samlet investering på ca. 42 milliarder over de kommende år. Projekterne har alle først fået et foreløbigt tilsagn, som Nyt Hospital og Ny Psykiatri modtog i november 2010. Derefter er projekterne blevet detaljeret og kvalificeret, og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ansøger nu som det sidste projekt om endeligt tilsagn om finansiering fra Kvalitetsfonden.

Lang vej siden foreløbigt tilsagn

"Vi er kommet en lang vej siden det foreløbige tilsagn i 2010. Vi har haft en helhedsplankonkurrence, der skulle fordele kvadratmeterne på hospitals område, og Københavns Kommune har ud fra helhedsplanen udarbejdet forslag til en lokalplan, som forhåbentlig bliver godkendt af Borgerrepræsentationen senere på året. Vi har indsamlet data, analyseret og beregnet, talt med brugere og planlagt processer og funktioner. Og jeg er stolt over den ansøgning, som vi nu sender til ekspertpanelet," siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.
Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist (foto: Claus Peuckert).

Det forventes, at Ekspertpanelet i slutningen af 2013 vil indstille til regeringen, om der skal meddeles endeligt tilsagn til projektet. Kvalitetsfonden finansierer hospitalsdelen af projektet, Nyt Hospital Bispebjerg, mens Ny Psykiatri Bispebjerg finansieres af Region Hovedstaden over anlægsbudgettet med 1,03 mia. kr.
Redaktør