Lokalplanen for Bispebjerg Hospital er vedtaget

Lokalplanen for Bispebjerg Hospital har været igennem en lang tilblivelsesproces, siden helhedsplankonkurrencen blev skudt i gang i 2011. Den 31. oktober 2013 blev planen tiltrådt af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Nu må der bygges nyt hospital og psykiatri på Bispebjerg Bakke.
Det var en enig Borgerrepræsentation, der torsdag den 31. oktober stemte lokalplanen for Bispebjerg Hospital igennem. Dermed er plangrundlaget for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg på plads.

Københavns Borgerrepræsentation vedtog torsdag aften den 31. oktober lokalplanen for Bispebjerg Hospital. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

"Jeg synes det er meget positivt, at det er en samlet Borgerrepræsentationen, som har valgt at bakke op om vores planer for fremtidens hospital og psykiatri," siger planlægger Jesper Bladt Jørgensen, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der har samarbejdet med Københavns Kommune om lokalplanen siden sommeren 2012.

​Muliggør et fremtidssikret hospital

Lokalplanen blev vedtaget med en protokolbemærkning om, at kommunens forvaltning skal gøre en indsats for at finde et erstatningsareal til TK's Ungdomsgård, der i forbindelse med det nye byggeri kommer til at aflevere et hidtil udlånt boldbane-areal tilbage til hospitalet, idet det skal bruges til noget af det nye psykiatriske hospital. Ellers var der ingen ændringer til eller debat om punkt nr. 8 torsdag aften på Københavns Rådhus, hvor Borgerrepræsentationen havde møde.

Jesper Bladt Jørgensen roser Københavns Kommune for et positivt samarbejde om den byggeretsgivende lokalplan.

"Vi har som hospital haft brug for nye og vide planmæssige rammer for blandt andet højder og bredder på de kommende bygninger. Københavns Kommune har været meget konstruktiv og lydhør for vores ønsker for det fremtidige byggeri, som vi har fremført ud fra kliniske hensyn. Der er ingen tvivl om, at det har haft stor betydning for, at vi nu kan bygge et fremtidssikret og tidssvarende hospital," konstaterer han.

Grundigt arbejde

Lokalplanen hænger tæt sammen med en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) og et tilhørende kommuneplantillæg. Så det er et grundigt papirarbejde, der går forud for byggeriet.

VVM-redegørelsen har blandt andet medført forskellige foranstaltninger for at afværge de miljømæssige påvirkninger af det omfangsrige byggeprojekt. Eksempelvis skal der etableres cykelstier på Bispebjerg Bakke, nye svingbaner i krydset Tagensvej/Bispebjerg Bakke samt et nyt lyskryds på Tuborgvej ved Vestre Længdevej.

Der er også blevet foretaget undersøgelser af, om der lever flagermus i de gamle træer og bygninger, da flagermusen er fredet og kræver særlige hensyn. Undersøgelserne har dog vist, at der er meget få flagermus på hospitalsområdet.​

Afvejer hensyn

Lokalplanen var i offentlig høring hen over sommeren. Der kom 21 høringssvar, som har medført få justeringer i lokalplanen, fortæller arkitekt Mette Mejdal Christiansen fra Københavns Kommune:

"Der er lavet en grundig hvidbog, som gennemgår og vurderer alle høringssvarene i en afvejning af forskellige planmæssige hensyn. Det betyder blandt andet, at bestemmelserne for byggeområde to er justeret, og at nybyggeriets virkning på Grundtvigs Kirke er beskrevet mere udførligt," siger hun.

Redaktør