Lokalplanen er i høring indtil 28. august

Forslaget til lokalplan for Bispebjerg Hospital med kommuneplantilllæg og miljøvurderinger er nu i høring.
Københavns Kommunes forslag til lokalplan for Bispebjerg Hospital, kommuneplantillæg og miljøvurderinger skal muliggøre byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Blandt visionerne for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er, at det bliver et unikt område, der samler psykiatri og somatik og fusionerer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Det skal være et sted, hvor patienter, pårørende og medarbejdere trives og naturligt finder rundt i et æstetisk miljø af historiske og nye bygninger og grønne områder.


Der er planer om i højere grad at integrere hospitalsområdet med byen. Foto: Claus Peuckert.

Området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by, en park til rekreation og sunde, forebyggende aktiviteter for nutidens og fremtidens patienter.

De tre dokumenter er i offentlig høring indtil den 28. august, og kommunen afholder borgermøde den 19. august i Uddannelsescentret på Bispebjerg Hospital.
Redaktør