Frederiksberg Hospital er en aktiv del af nybyggeriet

Frederiksberg Hospital lukker, når fremtidens hospital står færdigt på Bispebjerg, men det er langt fra et hospital i afvikling. Hospitalet bruges til genhusning under byggeriet, og flere fusionerede afdelinger fra de to hospitaler skaber her en ny kultur, før de flytter i nye rammer. Efterhånden er der fyldt godt op i de afdelinger, der har stået tomme.
"Som Frederiksberg-mand synes jeg, det er vigtigt for stedets ånd, at Frederiksberg Hospital ikke føles som et hospital under afvikling. Og det gør det ikke i dag. Der er lys i vinduerne og fyldt op på parkeringspladserne," konstaterer vicedirektør Jonatan Schloss fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for Frederiksberg-matriklen.


Frederiksberg Hospital spiller en aktiv rolle i nybyggeriet på Bispebjerg. Foto: Claus Peuckert.

Selvom fremtiden for personale og patienter er på Bispebjerg Hospital, spiller Frederiksberg Hospital en aktiv rolle i processen frem mod Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

"I øjeblikket tilføres der faktisk patienter og personale til Frederiksberg Hospital. Det sker, blandt andet fordi vi gerne vi mindske aktiviteterne på Bispebjerg Hospital, inden vi skal i gang med at bygge," fortæller projektansvarlig vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Renovering af Frederiksberg Hospital

De to hospitaler er de seneste år gradvist fusioneret. Det betyder, at flere afdelinger er lagt sammen, men bor på to forskellige hospitals-matrikler. Et eksempel er Kardiologisk Afdeling, der desuden er placeret flere steder på Bispebjerg matriklen. Den afdeling får nu mulighed for at samle nogle af funktionerne i nyrenoverede lokaler på Frederiksberg Hospital.

"Der bliver hældt en masse penge i at sætte lokaler på Frederiksberg Hospital i stand, og det undrer måske nogle. Men der er over 10 år, til byggeriet på Bispebjerg er færdigt, så det giver god mening at investere i ordentlige rammer i mellemtiden," vurderer Jonatan Schloss.

En sted til organisationsudvikling

Et vigtigt led i hospitalsbyggeriet er organisationsudvikling, så man ikke bare bygger nye rammer til gamle vaner. Når funktioner samles på Frederiksberg Hospital bruger de anledningen til at udvikle kulturen, så de bliver klar til et nyt og mere effektivt indrettet hospital.

"Klinisk Biokemisk Afdeling er et skoleeksempel i god fusion. Afdelingsledelsen har en klar køreplan for organisations- og kulturudvikling, der skal gennemføres, så medarbejderne er klar til at flytte helt sammen i det nybyggede hospital," fortæller de to vicedirektører samstemmende.

Afprøver innovation

Frederiksberg Hospital er også stedet hvor mange nye tiltag i det medarbejderdrevne Innovationsforum bliver prøvet af, eksempelvis maddagbøger for personalet og en kommende vågetjeneste.

"Her kan vi afprøve nye tiltag i lidt mindre skala end på Bispebjerg. Vi har indtryk af, at Frederiksberg-medarbejderne er glade for at være med til at drive udvikling og innovation af arbejdsformer og på den måde også være med til at udvikle fremtidens hospital," siger Claes Brylle Hallqvist.

Lukker i 2024

Endelig har Frederiksberg Hospital også givet husly til forskellige funktioner, blandt andet Center for Metabolismeforskning og Enhed for frit sygehusvalg, fra Rigshospitalet, der også er i gang med nybyggeri.

"Vi har nu disponeret alle frie arealer på Frederiksberg Hospital, så det er slut med mørke vinduer. Hospitalet kommer til at køre for fuldt tryk, lige til det lukker og slukker i 2024," siger Jonatan Schloss.
Redaktør