Digital orden på driftopgaverne

Som nogle af de første hospitaler i Danmark har Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler investeret i det digitale system, Archibus, til at styre opgaver inden for ejendomsdrift. Det giver en unik mulighed for at sikre et komplet datagrundlag, der kan bruges af såvel nybyggeri som drift.

Byggeprojektet på Bispebjerg skaber en unik mulighed for at foretage investeringer, der både kommer projektet til gode, og som samtidig kan give driften et stort løft. Hospitalet har derfor i 2012 besluttet at investere i det digitale driftstyrings-system Archibus.

Archibus skal give et fuldstændigt overblik i 3D over hospitalets bygninger og det omfattende underjordiske tunnelsystem. Det bliver muligt at illustrere bygningstilstanden samt fejl og mangler på en digital tegning. Desuden er ambitionen, at brugerne skal kunne indrapportere fejl og oprette rekvisitioner gennem en web-adgang eller en smartphone, fx ved at tage et billede af en defekt lampe. Alle opgaver bliver registreret og får et jobnummer, hvilket giver et meget bedre overblik over, hvad hospitalets driftsfolk er i gang med, og hvad der skal løses.

Allan Næsager og Mads Bo Bojesen fra FM Enheden på Bispbjerg og Frederiksberg Hospitaler glæder sig til at komme rigtigt i gang med arbejdet med det nye driftsystem. (Foto: Louise Bendixen)

Kulturforandring

Allan Næsager er projektleder i FM-Ejendomme/Bygge & Anlæg og er ansvarlig for implementeringen af Archibus på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Han mener, at systemet kan give enheden et løft, men samtidig påpeger han, at der er udfordringer forbundet med det:

- Implementeringen af sådan et nyt system er udfordrende for driftsorganisationen. Det er en organisatorisk og kulturmæssig kæmpe forandring at skulle indføre sådan et værktøj og være klar til at bruge det.

Allan Næsager understreger, at det er vigtigt at kunne lancere et gennemført serviceprogram over for systemets brugere og FM-Enhedens kunder, som i første omgang er hospitalets ansatte.

- Det stiller store krav til systemtest, brugeroprettelse, bemanding, rollefordeling og så videre, og det hele tager tid. Så der er stadig et stykke vej, til vi kan starte et pilotprojekt, hvor vi tester systemet på tre bygninger her på Bispebjerg og to bygninger på Frederiksberg, siger Allan Næsager.

Simulering af flytninger

I forbindelse med byggeriet af det nye hospital vil en kompleks rokadeplan blive rullet ud. Byggeriet foregår i etaper med skiftevis nedrivning, byggeri og indflytning, eller udflytning, renovering, indflytning osv. Det kræver et stort overblik og nøje planlægning at flytte rundt på op mod 5.000 medarbejdere, og Archibus-systemet vil give mulighed for simulering af flytninger, så de kan planlægges så intelligent som muligt.

Mads Bo Bojesen, som er chef for FM-Enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har store forventninger til det nye system:

- Det nye byggeri er jo helt specielt med kombinationen af renovering og nybyg, og det skaber et særligt momentum for at gribe tingene lidt anderledes an og involvere driften på et tidligt tidspunkt. Derfor har vi også været med til at udvælge systemet, som kan underbygge de vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige rutiner. Men det kræver en stor omstilling og nye arbejdsgange at gå fra de mange differentierede systemer, der bruges i dag, og til at have alting samlet på ét sted.


Planen er, at brugerne skal kunne indrapportere fejl og oprette rekvisitioner i det nye driftsystem gennem en web-adgang eller en smartphone. (foto: Claus Peuckert)

Vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler og ansvarlig for byggeprojektet, Claes Brylle Hallqvist, mener, at investeringen i det nye system er den helt rigtige, og at den falder på et optimalt tidspunkt:

- Vi er et af de første hospitaler i Danmark, som vælger at investere i sådan et system nu. Det gør vi i troen på, at det skaber en væsentlig værdi for os i forhold til både byggeri og drift. Vores projekt er utroligt stort og komplekst, og vi er derfor nødt til at skabe os det fornødne overblik for ikke at begå en masse, dyre fejl undervejs. Vi har simpelthen ikke har råd til at lade være.

Redaktør