Byggeprojektet i dialog med naboerne

Hvordan vil trafikken til hospitalet påvirke naboerne? Hvad skal der ske med de fredede bygninger, og hvornår bliver der larmet mest under byggeriet? Disse og mange andre spørgsmål blev stillet til projektdirektøren for byggeprojektet, da han mødte naboerne til en snak om fremtidens hospital på Bispebjerg Bakke.Naboerne til Bispebjerg Hospital vil uden tvivl blive berørt af det kommende byggeri. Derfor er byggeprojektet jævnligt i kontakt med beboere i området. Nogle af de nærmeste naboer bor på Bispebjerg Bakke, og de har for tredje gang haft besøg af vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler på deres generalforsamling.

- En del af visionen for det nye hospital er at åbne op imod byen, og vi er glade for at kunne invitere vores naboer indenfor til en snak. Vi har tidligere haft besøg af beboerne på Bispebjerg Bakke, og den løbende og åbne dialog gør, at vi som byggeprojekt bedre kan imødekomme bekymringer og svare på spørgsmål fra borgerne, fortæller Claes Brylle Hallqvist. 

Øget trafik og nye cykelstier

Rosan Bosch er designer og beboer i Bispebjerg Bakke, og hun udtrykte på mødet bekymring for, hvordan trafikken kommer til at forløbe fremover.

- Jeg er bekymret for at der vil være en trafiktilvækst. Lige nu bor vi i et ret roligt hjørne, og det er en af de store kvaliteter ved at bo på Bispebjerg Bakke.

I det nye hospital skal vil trafikken blive ledt til hovedindgangen via Bispebjerg Bakke. Herfra bliver den ført videre på hospitalsområdet i et ensrettet trafikloop. Projektdirektøren ville ikke lægge skjul på, at trafikken på Bispebjerg Bakke vil blive øget med byggeriet af det nye hospital. Men den tungeste trafik og vareindlevering vil primært komme ind via Tuborgvej. Desuden etableres der cykelstier på Bispebjerg Bakke, hvilket naturligt vil medvirke til en roligere og mere sikker trafikafvikling.

Åbne hospitalet op mod byen

Visionen for det kommende hospital og psykiatri om at åbne mere op imod byen er ifølge Rosan Bosch en positiv ting:

- Det kunne være fedt, hvis man kunne åbne området mere op for borgerne og bruge de fantastiske arealer. For eksempel kunne udendørs cafeer gøre det til en attraktion at komme her. Det vil skabe en stor værdi for Nørrebro-Nordvest bydelen. Men jeg savner, at dette ønske om integration med byen kan ses mere konkret i projektet.


Claes Hallqvist fortæller om fremtidens hospital til de interesserede naboer. (foto: Louise Bendixen)

Naboerne udtrykte stor glæde over at bo ved siden af det gamle smukke hospital og ville vide, hvordan de fredede bygninger skal indrettes. Især tunnelsystemet vakte stor interesse, og mange ville gerne en tur ned i de sagnomspundne gange under hospitalet. Claes Brylle Hallqvist sluttede af med at invitere hele forsamlingen til deltage i den kommende rundvisning på hospitalet den 29. april. Læs mere om rundvisningen.

Besøg af byggeprojektet

Er du nabo til hospitalet, vil byggeprojektet meget gerne besøge din beboerforening eller lignende forum. Kontakt kommunikationskonsulent Karen Grønkjær på tlf. 29 91 29 87 eller karen.groenkjaer.kjeldsen@regionh.dk.


 

Redaktør