Brugerinddragelse på det nye somatiske hospital går fra rumskib til helikopter

I løbet af september har fem brugergrupper arbejdet med at definere behov inden for en række rumlige koncepter i det kommende somatiske hospital Deres input skal bruges til konkurrenceprogrammet, når arkitekter i foråret 2014 inviteres til at give deres bud på fremtidens hospital.
- Nogle siger, at når man er indlagt på Intensiv Afdeling, er det som at ligge på en rumstation. Rummet er fyldt med slanger og instrumenter og uden dagslys. Men både patienterne og personalet har brug for dagslys for at føle tidens gang og har samtidig brug for et kig til den normale verden.


Afdelingssygeplejerske Marlene Fleischer fra Intensiv Terapi, Afdeling Z, fortæller om sine behov i fremtidens Intensiv Afdeling.

Hvordan gør vi intensiv "fantastisk"?

Sådan lyder en af bemærkningerne fra brugergruppen om Intensiv og Intermediære afsnit. på fremtidens hospital. Gruppen har hen over efteråret tre workshops, hvor deltagerne taler om og diskuterer deres behov i fremtiden. Det er én af fem grupper om rumlige koncepter. De øvrige er Akutmodtagelsen, operation og skopi, sengeafsnit og diagnostik.


Projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen.
- Grupperne skal fortælle os om, hvilke funktioner de har i dag, og hvad de tror der kommer i fremtiden, og om hvilke funktioner der har brug for at være tæt på hinanden. De skal pege på muligheder og udfordringer i deres behov. Og så skal de hjælpe med at gøre visionen konkret: Hvis vi skal skabe Det Fantasiske, Det Menneskelige eller Det Effektive Bispebjerg, hvad betyder det så for eksempelvis Intensiv, fortæller projektleder Hilde Schroll Jespersen, der er ansvarlig for brugerinddragelsen vedrørende det somatiske hospital.


Fremtidens pårørende

I brugergruppen vedrørende Intensiv og Intermediær taler deltagerne på workshop nummer to om de pårørende:

- De pårørende sidder nogen gange og våger dag og nat. Lige nu kan vi tilbyde dem en rulle Marie-kiks og en kop kaffe. Der skal være en mulighed for, at de kan købe noget rigtig mad, siger afdelingssygeplejerske Marlene Fleischer fra Intensiv Terapi, Afdeling Z.

Ledende overlæge Carsten Boe Pedersen fra Anæstesiologisk Afdeling byder ind:
- Skal de pårørende kunne følge med hjemmefra? Tænk på, at det er 10 år fremme i tiden. Der vil være stigende krav fra pårørende om at blive inddraget i behandlingen.

Et skridt tættere på

Brugerinddragelsen i byggeprojektet har tidligere været på et meget abstrakt og visionært niveau, fordi det var som forberedelse til helhedsplankonkurrencen.

Ledende overlæge Carsten Boe Pedersen, Anæstesiologisk Afdeling.
Nu er brugergrupperne gået et skridt nærmere praksis, men det er stadig ikke konkrete ønsker, der er på dagsordenen, forklarer Hilde Schroll Jespersen:

- Vi er gået fra rumskib- til helikopter-niveau. Konkrete idéer er stadig svære at håndtere. Det, vi arbejder med, er et oplæg til arkitekterne. Vi taler ikke om, hvor håndvasken skal sidde, men snarere om at vi har brug for at vaske hænder. Og så overlader vi det til arkitekterne, ingeniørerne og alle de andre eksperter i at bygge at skabe den bedste løsning – selvfølgelig hele tiden i løbende dialog med brugerne. Så vi beskriver ikke løsninger, men udfordringer og behov.

Intet facit

Deltagerne i brugergrupperne er udpeget af afdelingsledelserne, som de personer der på et strategisk, overordnet niveau ved noget om de specifikke områder.

- Deltagerne er valgt for at sikre en bred repræsentation, men det er samtidig søgt at begrænse omfanget af grupperne for at få en god og aktiv debat. Der er ingen facitliste, så vi søger diskussioner frem for svar, siger Hilde Schroll Jespersen.

Hvis der er medarbejdere, der vil vide mere om processen eller har input eller spørgsmål, så er man velkommen til at skrive til hilde.schroll.jespersen@regionh.dk.

Tekst og fotos: Karen Grønkjær Kjeldsen.
Redaktør