Borgere debatterede lokalplanen

Det er især trafik, parkering, bygningshøjder og støj, der bekymrer borgerne, fremgik det af et borgermøde om lokalplanforslaget for Bispebjerg Hospital, som er i høring indtil 28. august.
Der var både bekymring og optimisme at spore blandt de fremmødte til borgermødet om lokalplanforslaget for Bispebjerg Hospital. Der blev spurgt til højder og omfang af kommende bygninger, til beregninger af støjgener og talt om frygt for "et ragnarok af trafik". Men der blev også talt om bedre forhold for cyklister, muligheder for detailhandel og bedre adgang til hospitalsområdet.


Borgerne var især bekymrede for den kommende trafik. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af Bispebjerg Hospital til et moderne hospital, der rummer behandling af både fysiske og psykiske lidelser samt forskning og uddannelse. I VVM - redegørelsen og miljøvurderingen er der redegjort for de miljømæssige påvirkninger af udvidelsen. Den 19. august var Københavns Kommune sammen med Bispebjerg Hospital og Bispebjerg Lokaludvalg værter for et borgermøde, hvor forslagets indhold blev diskuteret. Forslaget er i høring indtil 28. august.

Sympatisk forslag

"Forslaget er fornuftigt og sympatisk overordnet set. Men djævelen er som oftest i detaljen," sagde formand for Bispebjerg Lokaludvalg Alex Heick i sit indlæg om lokalplanforslaget.


Formand for Bispebjerg Lokaludvalg Alex Heick kaldte lokalplanforslaget sympatisk. Foto: Karen Grønkjær.

Lokaludvalget er bekymret for den øgede trafik på Bispebjerg Bakke, men formanden roste de nye cykelstier på samme vej. Og netop cykeltrafikken fremhævede Alex Heick flere gange:

"Trafikken fra gående og cyklister skal med lokalplanforslaget inkorporeres i hospitalet, i stedet for at hospitalet ligger som en hindring. Med nye grønne cykelstier bliver det let at komme frem til hospitalet som cyklist. Forhåbentlig bliver det også let at komme igennem."

Øget trafik på Bispebjerg Bakke

Trafikken på Bispebjerg Bakke spurgte flere ind til. Hovedindgangen til fremtidens hospital bliver fra Bispebjerg Bakke, hvor et ensrettet trafikloop vil lede biler rundt på hospitalet og tilbage på Bispebjerg Bakke. Kommunens VVM-redegørelse har regnet på et worst case-scenarie, som anslår, at der i fremtiden vil være 50 procent flere bilkørsler på Bispebjerg Bakke end i dag. Derfor skal der i forbindelse med byggeprojektet foretages en udbygning af lyskrydset Tagensvej/Bispebjerg Bakke og etableres cykelstier i begge retninger fra lyskrydset til hovedindgangen.

"Bispebjerg Bakke er i dag ikke særligt god for bløde trafikanter. Der er ingen tvivl om, at der i fremtiden bliver mere trafik, men vejen vil med cykelstier også i højere grad være indrettet til at håndtere de forskellige typer af trafikanter," påpegede vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.


Høringssvar eller ej?

"Har høringssvar overhovedet nogen effekt?" spurgte en borger til slut. Arkitekt Mette Mejdal Christensen fra Københavns Kommune forsikrede om, at alle høringssvar bliver læst og vurderet.

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist. Foto: Karen Grønkjær.

"Politikerne forholder sig til høringssvarene, før de stemmer om lokalplanen. Det ses ofte, at der kommer justeringer af planen. Så skriv endelig til os," opfordrede hun.
Redaktør