Spændende bud på helhedsplanen for fremtidens Bispebjerg

Dommerkomiteen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har mødtes for første gang for at vælge, hvilke helhedsplanforslag der skal fortsætte i helhedsplankonkurrencen. Det overordnede indtryk er, at forslagene er stærke og der er hård konkurrence.
Af Harriet Chaplin, elev på Copenhagen International School

Nu er der ikke længe til de endelige tre helhedsplanforslag vil blive valgt. Dommerkomiteen i helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg mødtes for første gang den 8. februar. Dommerne sad sammen for at diskutere, hvilke helhedsplanforslag de syntes bedst om og fandt mest passende til udforme fremtidens hospital og psykiatri efter.

Otte arkitektfirmaer har fået opgaven at udarbejde en helhedsplan for området omkring Bispebjerg Hospital. En helhedsplan er en plan over hospitalet og psykiatrien; hvordan det skal bygges, hvordan det skal se ud, hvor forskellige afdelinger skal være osv. Alle helhedsplanerne, som er blevet udarbejdet er forskellige og udformet på deres egen måde.

En svær beslutning

Opgaven, der ligger lige for, er, at dommerkomiteen skal beslutte, hvilke op til tre helhedsplaner de ønsker, at der skal arbejdes videre med frem mod en endelig helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.


Lars Gaardhøj, formand for dommerkomiteen.
Lars Gaardhøj, formand for dommerkomiteen og projektets politiske følgegruppe siger:

"Det er tydeligt at alle helhedsplanforslagene er meget grundigt gennemarbejdede. Og selvom opgaven er den samme, er det alligevel forskellige bud, der er kommet. Det betyder også, at det bliver svært at vælge."

Dilemmaer bliver løst

 Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler er særlig rådgiver for dommerkomiteen, og han er enig med Lars Gaardhøj. Han siger:

"Projekterne, som holdene har udarbejdet, er imponerende, og de har brugt den givne tid godt. Helhedsplanerne løser en masse af de dilemmaer, som hospitalet og psykiatrien står overfor i dag og i fremtiden."

Højst tre kan fortsætte

Op til tre af helhedsplanerne vil blive udvalgt, så holdene kan arbejde videre med dem indtil 25. april. De øvrige fem forslag vil ikke blive brugt. Claes Brylle Hallqvist siger:

Claes Brylle Hallqvist, vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler (foto: Claus Peuckert).

"Det er ærgerligt, at fem af forslagene ikke bliver brugt, da der allerede er lagt stort arbejde i dem. Men vi kan måske lade os inspirere af gode idéer i dem."

Den endelige vinder af helhedsplankonkurrencen bliver valgt i juni 2012.
Redaktør