Hvad skal vi med en lokalplan?

Vi nærmer os afslutningen af helhedsplankonkurrencen og går snart ind i næste fase i projektet: Lokalplanprocessen. Helhedsplanen skal danne grundlag for Københavns Kommunes arbejde med en lokalplan. Og lokalplanen skal sætte rammerne for det fremtidige byggeri på Bispebjerg Hospitals område.
Det eksisterende Bispebjerg Hospital er et sammensurium af smukke, gamle pavilloner og nyere bygninger, som er knopskudt gennem årene. Der er ikke nogen særlig sammenhæng eller harmoni mellem bygningerne, og det ser ikke lige kønt ud alt sammen. En lokalplan skal forhindre, at det billede gentager sig.

- Det er vigtigt for fremtiden, at udviklingen på Bispebjerg sker inden for lokalplanens rammer. På den måde kan man dels sikre, at bygningerne lever op til deres primære formål, dels at de overholder nogle sammenhænge og arkitektoniske principper, så der er harmoni mellem de gamle, bevaringsværdige bygninger og det nye byggeri, forklarer arkitekt Mette Mejdal Christiansen fra Center for Bydesign i Københavns Kommune.


Helhedsplanen skal danne grundlag for lokalplanen, der fastsætter rammer for det fremtidige byggeri. Illustration: fra BDP's helhedsplanforslag.

Lokal- og helhedsplan hænger sammen

Når der i juni 2012 bliver fundet en vinder af helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, kan Københavns Kommune gå i gang med arbejdet med lokalplanen. Helhedsplanens strukturerende elementer og principper danner grundlag for lokalplanen.

Lokalplanen er et lovkrav, før man kan bygge. Den skal godkendes politisk af Københavns Borgerrepræsentation. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, er den rammen for, at helhedsplanen bliver fulgt, når der i fremtiden skal udvikles og bygges på Bispebjerg.

- Lokalplanen fastsætter bestemmelser om de ydre dele af et byggeri, fx omfang, højde, udseende, vejforløb, byrum og til en vis grad krav til bæredygtighed. Men den indvendige indretning indgår ikke i lokalplanen. Kun hvad det skal anvendes til, siger Mette Mejdal Christiansen.

Langvarig proces

Lokalplanprocessen skal oversætte helhedsplanen til en lokalplan. Der kan være dele af helhedsplanen, som bliver ændret eller justeret fx af hensyn til trafik eller den helhed, som bebyggelsen indgår i. Kommunen står for arbejdet med lokalplanen, men det sker i tæt dialog med byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg og den rådgiver, som har udarbejdet helhedsplanen.

Processen vil vare i 12-15 måneder, fordi det både er en demokratisk proces og et kompliceret byggeprojekt. Lokalplanen skal igennem tre politiske behandlinger:

I første omgang skal Teknik- og Miljøudvalget godkende, at processen sættes i gang. Derefter udarbejdes lokalplanforslaget, hvor relevante myndigheder høres, bl.a. Bispebjerg Lokaludvalg. Endelig skal det godkendes i både Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at lokalplanen sendes i offentlig høring.

Borgerne skal høres

Lokalplanen er i høring i to måneder. Det er i denne periode, at borgerne kan gøre indsigelser. Borgerrepræsentationen beslutter, hvordan borgerdialogen skal foregå, men der bliver typisk holdt et borgermøde.

- Borgerne skal sende deres høringssvar skriftligt. Vi kan nok forvente mange høringssvar, da der er mange naboer, og det er et stort område, som mange har følelser for, siger Mette Mejdal Christiansen.

Det er Borgerrepræsentationen, som tager stilling til høringssvarene fra borgerne efter indstilling fra forvaltningen. De giver ofte anledning til justeringer i lokalplanen, men erfaringsmæssigt er det ikke alle indsigelser, der kan imødekommes.

Når lokalplanen er færdig, skal alle byggesager følge den, så vi får et sammenhængende og harmonisk byggeri på Bispebjerg.
Redaktør