Helhedsplanen inden for rækkevidde

De to tilbageværende hold i helhedsplankonkurrencen, BDP og Drees & Sommer, har afleveret deres endelige bud på hver deres helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Buddene bliver nu evalueret af byggeorganisationen, Den Gennemgående Brugergruppe og den politiske følgegruppe og endeligt godkendt af Regionsrådet, før vi kender vinderen den 20. juni 2012.
- Det er meget, meget spændende. Begge bud er virkelig forbedret i forhold til første fase, og vi er meget glade for begge forslag, fortæller byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.

Helhedsplanforslagene fra britiske BDP og danske Drees & Sommer Nordic har undergået en længere rejse, siden de blev valgt ud blandt otte forslag i starten af marts. Siden da er der blevet afholdt et orienteringsmøde og to forhandlingsmøder med hvert af holdene bag de to forslag. De har fået løbende respons på deres udviklingsarbejde og har nu afleveret de endelige helhedsplanforslag.

Det er planen at offentliggøre en vinder den 20. juni. Inden da skal forslagene granskes og vurderes grundigt. Det er trods alt rammerne for fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg, der er på spil.


Den Gennemgående Brugergruppe gransker de to helhedsplanforslag (foto: Rasmus Seidelin Dam).

Klinikere gransker

- Fagfolkene fra hospital og psykiatri har meget at skulle have sagt. Den Gennemgående Brugergruppe, bestående af 22 ledende klinikere, driftsfolk samt medarbejderrepræsentanter fra hospital og psykiatri, gransker de to helhedsplanforslag. Og deres vurdering af, hvilke rammer der bedst vil fungere til at drive hospital og psykiatri i, vejer tungt, konstaterer Vagn Risby Mortensen.

Den Gennemgående Brugergruppe granskede mandag den 14. maj 2012 de to forslag og havde en god og nuanceret diskussion, bl.a. om hvordan man bedst vægter og prioriterer mellem vigtige elementer som åbenhed, klinisk effektivitet, patientoplevelser, gode arbejdsprocesser, parkeringsfaciliteter, det etablerede og det ukendte. Det blev tydeligt, at åbenhed, lys og luft betyder rigtig meget, og i det miljø skal det klinisk effektive hospital og psykiatri placeres.

Byggeorganisationen indstiller vinderen

Det er byggeorganisationen, der i sidste ende indstiller til Regionsrådet, hvilket af de to projekter som skal vinde helhedsplankonkurrencen. Udvælgelsen sker sammen med de tre fagdommere fra første fase af helhedsplankonkurrencen: Stig Mikkelsen, arkitekt og partner i Dissing + Weitling, Helle Søholt, arkitekt og partner i Gehl arkitekter og Stig Lennart Andersson, kreativ direktør, partner og landskabsarkitekt i SLA.

Inden vinderprojektet indstilles til Regionsrådet, præsenteres de to projekter for projektets politiske følgegruppe. Følgegruppen består af de seks regionsrådspolitikere, som sad i dommerkomitéen til første fase af konkurrencen.

Der er desuden fastsat en pointskala, som forslagene vurderes ud fra, bl.a. med kriterierne pris, realiserbarhed, integration af de syv fokuspunkter og robusthed over for fremtidige ændringer.

- Vi kommer til at lægge stor vægt på, om forslagene opfylder vores syv fokuspunkter, og hvordan de løser de mange dilemmaer, vi har opstillet, fastslår Vagn Risby Mortensen.
Redaktør