Fremtidens hospital og psykiatri afsløres

De næste 13 år vil Bispebjerg Hospitals område undergå en forvandling: Området bliver et sundhedskvarter i fremtidens by. Den 20. juni løftes sløret for, hvordan det kommer til at se ud, når vinderen af helhedsplankonkurrencen offentliggøres. Naboer og andre interesserede borgere er velkomne ved afsløringen.
Nu kommer afgørelsen af, hvordan Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal se ud. Den 20. juni 2012 kl. 15-17 offentliggøres vinderen af helhedsplankonkurrencen. Helhedsplanen trækker de overordnede linjer for fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg: Hvor skal de forskellige funktioner ligge i forhold til hinanden, hvordan kommer man ind på området, hvor parkerer man, og i hvilken rækkefølge skal de forskellige etaper bygges?

- Med helhedsplanen kan vi vise de grundlæggende tanker for, hvordan fremtidens Bispebjerg kommer til at se ud. Senere kommer detaljerne, såsom arkitekturen for de enkelte bygninger og indretningen af sengestuer, forklarer vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.


Britiske BDP har udarbejdet et forslag med enkle adgangsveje, som understreger og styrker den overordnede disponering på grunden.

Fra 50 til én

Helhedsplankonkurrencen startede med, at 50 hold af arkitekter og byplanlæggere fra hele verden i november 2011 bød ind på at løse opgaven. Heraf blev otte hold prækvalificeret. I marts 2012 blev feltet indskrænket til to hold, britiske BDP og danske Drees & Sommer Nordic, der har arbejdet videre med deres forslag til helhedsplaner frem til maj. Undervejs har byggeorganisationen på Bispebjerg holdt møder og givet tilbagemeldinger på udviklingen af projekterne.


Danske Drees & Sommer Nordic definerer hospitalet omkring "Hospitalstorvet", et bymæssigt forløb, som forbinder ankomstpladsen ved Tuborgvej med en foyer og informationsbygning.

- Begge forslagene er blevet udviklet meget i positiv retning. Den 20. juni kan vi afsløre vinderen, og vi glæder os til at dele vores fremtidsvisioner for Bispebjerg med verden. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal være et sted, hvor patienter, pårørende og medarbejdere trives og naturligt finder rundt i et æstetisk miljø af historiske og nye bygninger og grønne områder, siger Claes Brylle Hallqvist.

Nu skal vinderprojektet bruges som udgangspunkt for, at Københavns Kommune kan udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen forventes færdig i efteråret 2013.

Åben reception

Vinderen afsløres ved en reception onsdag den 20. juni kl. 15-17. Arrangementet er åbent for hospitalets medarbejdere, naboer, byggebranchen og andre interesserede. Tilmelding er nødvendig på www.nythospitalbispebjerg.dk/tilmelding.

Fra 21. juni udstilles de to helhedsplanforslag i forhallen til bygning 60 på Bispebjerg Hospital. Forhallen er åben døgnet rundt.
Redaktør