EU-udbud af bygherrerådgivning til Ny Psykiatri på Bispebjerg

Annoncering af EU-udbud af bygherrerådgivning til Ny Psykiatri Bispebjerg.

Som en del af Region Hovedstadens planer for fremtidens hospital og psykiatri udvides og ombygges både somatik og psykiatri på Bispebjerg. Det samlede byggeri betegnes ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg”.

Byggeriet gennemføres på baggrund af en udarbejdet helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri. Nærværende udbud er udelukkende relateret til psykiatriens del af byggeriet.

Psykiatrien bygger fra 2014 - 2020

I perioden frem til 2020 nybygger Region Hovedstadens Psykiatri s ca. 27.000 m² og renoveres ca. 32.000 m² til psykiatrien på Bispebjerg. Projektet  indeholder bl.a. en ny akutmodtagelse, 200 enestuer til almenpsykiatri, ambulatorier og plads til administration og parkering.

Det samlede budget er 950 mio. kr. ex. moms.

Bygherrerådgivningen vil, efter den indledende tilrettelæggelse, være relateret til nybyggeriet.

Ydelserne vil i det væsentlige være i henhold til PAR’s og FRI’s Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, derunder bygherrerådgivning ved byggeri, byggeri i fag-, stor eller hovedentreprise, inklusive en række styringsopgaver.


LÆS MERE OM NY PSYKIATRI BISPEBJERG


Redaktør