Et skridt nærmere helhedsplanen

I dag afsluttes første fase i helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Men der er endnu lang vej igen, før vi har en færdig helhedsplan.
Siden starten af november har otte hold af arkitekter og byplanlæggere været i gang med at trække de overordnede linjer i fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg. Fra i dag kan de endelig slappe af oven på indsatsen, for 17. januar 2012 er deadline for indlevering af de elektroniske eksemplarer af holdenes bud. Derudover må hvert hold aflevere otte plancher i A0-format senest den 24. januar.

- Det første, der sker, er, at vores konkurrencerådgiver, Kuben Management, kigger afleveringerne igennem og sikrer, at der ikke er noget, som kan bryde anonymiteten. Derefter går Den Gennemgående Brugergruppe fra fredag den 27. januar i gang med at granske buddene, fortæller byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.

Skal passe i eksisterende og i fremtiden

Den Gennemgående Brugergruppe består af 18 afdelingsledere og to medarbejderrepræsentanter fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg.


Ledende biolanalytiker Helle Larsen, Frederiksberg Hospital.
Gruppen er på flere møder blevet forberedt på, hvordan den skal granske buddene i helhedsplankonkurrencen. Gruppen skal ikke komme med anbefalinger, men vurdere hvad der er positivt og negativt ved de forskellige forslag.

- Jeg er spændt på at se de bydendes bud på et hospital og psykiatri, der både passer ind i det eksisterende byggeri og er fremtidsrettet og samtidig spiller sammen med den omgivende by. Det bliver spændende, hvordan tankerne om at få eksempelvis detailhandel ind på området kan løses, siger ledende bioanalytiker Helle Larsen fra Frederiksberg Hospital og tilføjer:

En god oplevelse for patienterne

- Det, der vægter tungest for mig er, at det nye hospital og psykiatri tager højde for, at patienter får en god oplevelse, at bygningerne logistisk er nemt tilgængelige og forbundet, så det er let at komme omkring på området. Og at der er en åbenhed i bygningerne, så den kliniske indretning kan blive så optimal som muligt, fastslår Helle Larsen.

Når Den Gennemgående Brugergruppe har gransket forslagene, er det op til dommerpanelet, som består af byggeprojektets politiske følgegruppe samt tre arkitekt-fagdommere, at vælge mellem et og tre bud, som går videre til næste fase. De bliver offentliggjort den 28. februar 2012. Den endelige helhedsplan er færdig i juli 2012.
Redaktør