En effektiv akutmodtagelse med hjertevarme

Rammerne for fremtidens akutmodtagelse er ved at blive defineret. Særligt nedsatte arbejdsgrupper og medlemmer af direktionen har samlet inspiration herhjemme og i udlandet.

I de seneste måneder har udvalgte klinikere og dele af hospitalsledelsen fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler været på en række studieture og workshops for at finde ud af, hvordan fremtidens akutmodtagelse skal se ud. Byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er en chance for at tænke helt nyt og lære af de bedste løsninger, der findes rundt i verden.

Kristian Antonsen, vicedirektør på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, er formand for den ledende arbejdsgruppe, der skal sætte rammerne for akutmodtagelsen. Han ser både spændende muligheder og store udfordringer i projektet:

”Med det nye byggeri har vi en enestående chance for at få indrettet den nye akutmodtagelse helt optimalt, så vi kan yde den allerbedste og mest sammenhængende patientbehandling. Vi har været ude for at hente inspiration fra forskellige hospitaler både i Danmark og i udlandet, og det har været rigtig interessant at se, hvordan man løser udfordringerne andre steder.”

Studieturene gik både til Tarragona (til venstre) og Maastricht, hvor hospitalsdirektøren tog imod (til højre). (foto: Josefine Due) 

Sengestuer indrettet som hotel

I jagten på den perfekte akutmodtagelse har arbejdsgrupperne været på studieture kombineret med workshops, hvor forskellige løsninger er blevet vist frem. Turen har bragt dem både forbi OUH i Odense, Lund, Maastricht og Tarragona nær Barcelona, hvor gruppen har set på spændende og nytænkende hospitalsløsninger.

Ledende oversygeplejerske i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital Charlotte Rahbek Norup, har både været med i Maastricht og Tarragona, og hun er meget imponeret over, hvad de har set.

”Det har været meget berigende at opleve, hvordan man gør ude i verden. Det er spændende at få indsigt i, hvilke værdier, der ligger til grund for den måde, man bygger akutmodtagelser på, og hvordan patienten kommer ind i systemet.”

Særligt hospitalet i Maastricht gjorde indtryk på Charlotte, der fremhæver det store fokus på patienten.


Indbydende: Et loungeområde i tilknytning til ensengs-stuer i Maastricht. (foto: Veldhoen+Company)  

”Deres sengestuer er nærmest indrettet som på et hotel med hyggelige loungeområder. Patienten og de pårørende kan selv vælge graden af privatliv og kontakt med sygeplejerskerne ved hjælp af nogle smarte skydedøre. Det var et rigtig rart miljø med masser af hjertevarme. Det føltes slet ikke som et hospital men var alligevel utrolig funktionelt.”

Charlotte mener at akutmodtagelsen i Tarragona var logistisk bedre indrettet end den i Maastricht, og et drømmescenarie ville være at kombinere det bedste af de to hospitaler. Det ville være rigtigt godt for patienter og patientsikkerheden.

Hospitalet i Tarragona var stærk på logistikken. Her er det en automatiseret pilleautomat, der pakker og samler dagens ration til de enkelte patienter. (foto:Josefine Due)

Samvær på tværs af fag og specialer

Studieturene og den tværfaglige sammensætning af arbejdsgrupperne har også et positivt socialt aspekt, mener Charlotte Rahbek.

”Det har været hårdt arbejde med fuldt program fra morgen til aften, men det er interessant at lære folk at kende på den måde. Der bliver talt om tingene og skabt en god synergi på kryds og tværs. Og det handler jo i sidste ende om, at vi skal skabe det bedste hospital for vores patienter og få det til at fungere i fællesskab.”

Erfaringerne fra studieturene og arbejdet i grupperne bliver nu samlet sammen og indarbejdet i en rapport, der opstiller forskellige modeller for fremtidens akutmodtagelse.

Redaktør