Sådan ser molekylerne for det ny hospital og psykiatri ud

To samlinger af kugler i forskellige farver sat sammen på kryds og tværs som store molekyler er billedet på, hvordan fremtidens hospital og psykiatri ser ud. I praksis anvendes molekylestrukturen til at finde frem til de ultimative bindinger i den kliniske grundstruktur og gruppere de overordnede funktioner.
Hospitalets DNA er den kliniske struktur, og den er modelleret i form af to molekyler, et for somatikken, og et for psykiatrien. De to molekyler er blevet udarbejdet som en del af forberedelserne til konkurrencen om en helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der skydes i gang til efteråret. Molekylerne skal bruges som en model over den kliniske struktur, der gør det lettere at opdele funktioner i klynger for at kunne regne på de enkelte klyngers størrelse.

I molekylerne har hver funktion på hospitalet fået en molekyle-kugle. Enheder, afsnit og funktioner er forbundet efter, hvordan de hænger sammen i forhold til patientforløb. Dermed viser de samarbejdsrelationerne på hospitalet, og hvad der skal ligge tæt forbundet på det nye hospital.

Molekylet for somatikken brudt op på et kort over området (foto: Karen Grønkjær).

- Visuelt giver et molekyle et hurtigt overblik over, hvordan de forskellige afdelinger kobler sig til hinanden. Vi arbejder desuden med mange underliggende skemaer med omfang og forbindelser for hver enkelt funktion, forklarer proceschef Berit Steenstrup Damm fra Bispebjerg Projektet.

Udfordrende proces for somatikken

Det har været en længere proces at få udarbejdet molekylerne for henholdsvis somatikken og psykiatrien. Til at begynde med udformede Den Gennemgående Brugergruppe to oplæg til molekyler for somatikken. Derefter har medlemmer af byggeorganisationen sammen med DSV, som rådgiver projektgruppen om logistik, samlet de to molekyler til ét.

Det nye molekyle blev testet på de lægelige vicedirektører Ane Friis Bendix fra Frederiksberg Hospital og Steen Werner Hansen fra Bispebjerg Hospital. De to vicedirektører har desuden præciseret, hvilke funktioner som kan placeres i gamle bygninger på matriklen, og hvilke som skal i nybyggeri.

- Ud fra molekylet og input fra Ane Friis Bendix og Steen Werner Hansen kunne vi dele funktionerne op i grupper og fordele på de gamle og de nye bygninger. Det er faktisk lykkedes at få kvadratmeterne til at passe med det budgetterede. Men på nuværende tidspunkt ser vi slet ikke på, hvordan kvadratmetrene skal anvendes i de enkelte funktioner, siger Berit Steenstrup Damm.

Psykiatriens drømmescenarium

Tilsvarende har psykiatrien været igennem en molekyleproces, der dog har været kortere, da der er mindre kompleksitet i samarbejdet mellem afdelingerne i psykiatrien. Medlemmer af ledelsen i Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg samt en arbejdsmiljørepræsentant har udarbejdet drømmescenariet for, hvordan de forskellige funktioner skulle kobles i forhold til hinanden, hvis der kun var én stor bygningsmasse. Siden hen er afdelinger og afsnit brudt op og fordelt på byggefelterne.

Molekylet for psykiatrien (foto: Kristian Birch, Exigo Consult).

​​- Den sidste del af arbejdet har været ret enkelt, da det primært er administration og ambulatorier, som kan ligge i de fredede pavilloner. Der er særlige krav til sengeafsnit og sengestuer, som kun kan opfyldes i nybyggeri, fortæller projektleder Maria Brammer Boldt fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Spænding om forskningsstrategi

Der er flere elementer, som ikke ligger fast endnu. Eksempelvis besluttes det først senere i projektet, om en del af forskningen skal samles centralt på tværs af afdelinger, somatik og psykiatri for at sikre et stærkt forskningsmiljø og videndeling mellem forskerne. Eller om forskningen skal placeres decentralt for at sikre en mere direkte implementering og videndeling med det kliniske personale.

- Selvom vi har placeret funktionerne i de forskellige bygninger, er der også stadig meget, som bliver spændende at se bud på i helhedsplanen. For eksempel hvordan man vil skabe sammenhæng mellem den nye, store somatiske bygning med blandt andet den fælles akutmodtagelse og Lersø Komplekset, der kan være et bud på en samlet ambulatoriebygning, siger Berit Steenstrup Damm.

Redaktør