Region Hovedstadens Psykiatri bygger Ny Psykiatri

Ny hjemmeside præsenterer de igangværende og kommende byggerier, der danner rammen om fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden.
 

Se: www.psykiatri-regionh.dk/nypsykiatri 

Formålet med den nye hjemmeside er at tilbyde alle interessenter relevant og rettidig information om de forskellige byggeprojekter, der de kommende år vil være med til at skabe fremtidens psykiatri.

Hjemmesiden præsenterer både baggrund og overordnede visioner for fremtidens psykiatriske behandling og for de nye bygninger og faciliteter, der  etableres rundt omkring i regionen.

Samtidig giver hjemmesiden adgang til lokal information og nyheder om de enkelte projekter og om de aktiviteter, der følger af byggeriernes forskellige faser.

Kommentarer og input modtages

Hjemmesiden er under løbende udvikling, og kommentarer og input modtages gerne.

Kontakt kommunikationskonsulent Helen Klingemann: helen.klingemann@regionh.dk, tlf. 45 11 20 09.

Redaktør