Rådgivere inviteres til infomøde

OBS! Mødet er aflyst.
Nu begynder prækvalifikationen til en international helhedsplankonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Derfor inviteres rådgivere og entreprenører til informationsmøde onsdag den 5. oktober kl. 15.30.


Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist vil fortælle om byggeprojektet.
Prækvalifikationen løber frem til 28. oktober, hvorefter otte bydende vil blive udvalgt til at give et bud på helhedsplanen for den 26 hektar store matrikel på Bispebjerg Bakke, der skal rumme en betydelig del af fremtidens psykiatri og somatik i Region Hovedstaden.

Se projektet fra syv sider

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i konkurrenceprogrammet formuleret sin vision for bygge- og renoveringsprojektet. Herfra er der konkretiseret syv fokuspunkter, blandt andet Det Menneskelige, Det Fantastiske og Det Forebyggende Bispebjerg.

Fokuspunkterne skal være gennemgående i alle aspekter af projektet, både i de arkitektoniske overvejelser og i den måde, hvorpå hospitalets og psykiatriens interne organisation vil blive formet. På mødet vil de syv fokuspunkter blive uddybet.

Der vil desuden være information om planerne for det samlede projekt og rig mulighed for at stille spørgsmål til bygherren.

Praktisk

Tilmelding via www.facebook.com/bispebjergprojektet eller til .

Der kan parkeres på hospitalsområdet, langs Tuborgvej samt ved hovedindgangen på Bispebjerg Bakke. Påregn 5-10 minutters gang til Uddannelsescentret.
Redaktør