På vej mod et fantastisk Bispebjerg

Syv fokuspunkter skal favne Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det afsløres i prækvalifikationen til helhedsplankonkurrencen, der er skudt i gang, af Regionsrådet den 20. september. Dermed er første skridt taget mod en helhedsplan, der skal føre et historisk og arkitektonisk unikt hospital mod en moderne og innovativ fremtid.
Nu begynder prækvalifikationen til en international helhedsplankonkurrence for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Prækvalifikationen løber i 37 dage, hvorefter otte bydende vil blive udvalgt til at give et bud på helhedsplanen for den 26 hektar store matrikel på Bispebjerg Bakke, der skal rumme en betydelig del af fremtidens hospitalsvæsen i Region Hovedstaden.


Det Tilgængelige Bispebjerg er et udtryk for, at bygningerne og hospitalsgrunden skal være tilgængelig for byens borgere (foto: Claus Peuckert).

Se projektet fra syv sider

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i konkurrenceprogrammet formuleret sin vision for bygge- og renoveringsprojektet. Herfra er der konkretiseret syv fokuspunkter, blandt andet Det Menneskelige, Det Fantastiske og Det Forebyggende Bispebjerg. Fokuspunkterne skal være gennemgående i alle aspekter af projektet, både i de arkitektoniske overvejelser og i den måde, hvorpå hospitalets og psykiatriens interne organisation vil blive formet.


Byggechef Vagn Risby Mortensen, Bispebjerg Projektet (foto: Claus Peuckert).
- Fokuspunkterne er en måde at skabe en afbalanceret tilgang til en meget kompleks opgave med en lang række modsatrettede forhold. Nogle vil måske mene, at vi med syv fokuspunkter ikke har evnet at skære ind til benet, men faktisk er det vores måde at undgå at skære benet over, siger byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet og tilføjer:

- Vi skal tage højde for både effektivitet, hygiejne, logistik og åbne hospitalet op for byen. Og alt skal fungere, parallelt med at vi bygger. Med vores fokuspunkter vil vi
forklare de bydende, hvor unikt et projekt det er, og tvinge dem til at se alle vinkler af det.

Politisk tilfredshed

Fra projektets politiske følgegruppe er der tilfredshed med de syv fokuspunkter:

- Da jeg først så fokuspunkterne var min umiddelbare tanke, at de er meget positive og dynamiske, den slags værdier, som man ikke kan være uenig i. Men nu da jeg har læst konkurrenceprogrammet, synes jeg, at det dækker over nogle meget spændende og nuancerede krav til området. Og de er meget dækkende, for det er netop et ”fantastisk Bispebjerg”, vi er ved at udvikle, siger Lars Gaardhøj (S), formand for den politiske følgegruppe.

- Jeg har fra politisk hold i forskellige sammenhænge budt ind med ønsker og krav til Region Hovedstadens hospitalsprojekter fx om bæredygtighed. Det er dejligt at gense disse krav i konkurrenceprogrammet, der lægger rammen for at videreudvikle et gammelt og arkitektonisk fornemt hospital, tilføjer Lars Gaardhøj.

International konkurrence

Fra byggeorganisationen håber man, at både danske og internationale virksomheder vil byde ind på helhedsplanen, så feltet bliver bredt og velfunderet.
Det er ikke nødvendigt at have erfaring med hospitalsplanlægning, derimod er byplanlægning og erfaring med at håndtere udfordringerne omkring en meget stor virksomhed med høj besøgsfrekvens vigtige kompetencer.

- Mit bedste råd til de bydende er at forsøge at sætte sig grundigt ind i vores fokuspunkter og så finde det bedste kompromis mellem de mange hensyn. Vi har i projektgruppen beskrevet en lang række dilemmaer for projektet, og det er nok ikke realistisk at alle dilemmaer kan løses, men vinderen bliver den, der

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital (foto: Claus Peuckert).
kommer nærmest, fastslår vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg Hospital.
Redaktør