På vej mod en helhedsplan

Mens andre dele af Bispebjerg Hospital går på lavblus til sommerferien, gearer hospitalets byggeorganisation op. I juli arbejdes på højtryk med materialet til helhedsplankonkurrencen for det nye hospital. Med helhedsplanen adskiller Nyt Hospital Bispebjerg sig fra regionens øvrige byggeprojekter.
Konkurrencen om en helhedsplan for Nyt Hospital Bispebjerg skydes i gang i september. Men på grund af en længere politisk proces, går byggeorganisationen bag projektet netop nu ind i peakperioden og arbejder i juli på højtryk med at producere indhold til konkurrenceprogrammet.

Komplekst projekt

En helhedsplan eller masterplan, som det som hovedregel kaldes, er en overordnet, samlet udviklingsplan for et område. Helhedsplanen går ikke i detaljer med indretning af enkeltbygninger, men beskriver derimod placeringen af de enkelte funktioner på området, sammenhænge mellem funktioner og dermed bygninger og flere andre ydre rammer for byggeriet.


Nyt Hospital Bispebjerg breder sig over et stort geografisk område, så planen for hospitalet er i ligeså høj grad en byplan som en hospitalsplan. Foto: JW Luftfoto.


Ved at lave en helhedsplan for hospitalsområdet adskiller projektet sig fra de øvrige hospitalsprojekter i Region Hovedstaden.

- En helhedsplan er den eneste rigtige måde at angribe opgaven, når byggeriet er så omfangsrigt og komplekst som vores, der både skal bygge i respekt for fredede bygninger og i balance med et hospital i drift, siger byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.


En lille landsby

Nyt Hospital Bispebjerg breder sig over et stort geografisk område, så planen for hospitalet er i ligeså høj grad en byplan som en hospitalsplan.

- Vi ser på hospitalet som en hel lille landsby. De professionelle kræfter, som vi har brug for til planlægningen, er derfor ikke kun hospitalsplanlæggere, men også byplanlæggere, forklarer byggechef Vagn Risby Mortensen og tilføjer:

- Hvis vi udelukkende lavede en hospitalsplan, var risikoen, at totallogistikken for det nye hospital var i top, men at det ikke hang sammen med haven og med de fredede områder. Så helhedsplanen skal – som navnet siger – være et greb om helheden: Hospitalet, byen og haven. 

Lokalplan på vej

Desuden findes der i øjeblikket ingen lokalplan for hospitalsområdet, og den er et krav for at bygge. Ved at udarbejde en helhedsplan først, sikrer man, at hospitalets behov tænkes ind i lokalplanen.

Endelig giver helhedsplanen et eminent fundament for byggeprojektet. Selve projektet er meget komplekst og sammensat af både nybyggeri, renovering, somatik, psykiatri, logistikby og parkering.

- Der er derfor ikke én totalrådgiver, som skal løse hele opgaven, men flere teams af rådgivere og eftreprenører. Med helhedsplanen får vi overblik over helheden og kan styre de mange underprojekter, både bygningsmæssigt, tidsmæssigt og økonomisk, fastslår Vagn Risby Mortensen.

Redaktør