Oplev Bispebjerg Hospital nu og i fremtiden

Bispebjerg Hospital står over for udvikling og nybyggeri. Det er med andre ord nu, du skal opleve det smukke hospital, før det forvandles til en byggeplads på vejen mod et moderne storbyhospital i 2025. Der er åbent hus på Bispebjerg Hospital lørdag den 17. september. Her kan du høre om hospitalets rolle i fremtiden og vandre i hospitalshaven.
Test teknologi, løbestil og sundhed på Bispebjerg Hospital. Fremtid og nutid mødes og danner rammen om en spændende dag, hvor børn og voksne, unge og gamle, kan opleve Bispebjerg Hospital.Hospitalet skal i fremtiden i højere grad forebygge sygdomme. Byggeorganisationen viser 17. september, hvordan området kan bruges som udendørs motionscenter. Foto: Karen Grønkjær.

Der er 10-15 år til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke kan slå dørene op. Men allerede nu byder hospitalet indenfor til et åbent hus-arrangement lørdag den 17. september kl. 11-15. Der er aktiviteter flere steder på hospitalsområdet, både bamseskadestue for de yngste, demens-test for de ældste og en masse andet der imellem.

Hospitalets rolle i fremtiden

Bispebjerg Hospital skal over de næste 10-15 år om- og nybygges, og byggeorganisationen vil fortælle om hospitalets rolle i fremtiden, som teknologisk frontløber, som forebygger og som samlingspunkt for byens borgere.

- I 2025 er teknologi og robotter en del af hverdagen, og det bliver blandt andet muligt at se eksempler på den teknologi, som vil være med til at styre hverdagen i 2025. Fremtidens kaffe og sunde snacks er også på bordet. Og de friske kan prøve kræfter med hospitalsområdet som udendørs motionscenter, så tag løbesko med, opfordrer Lisbeth Blak-Lunddahl fra hospitalets byggeorganisation.

I fremtiden skal hospitalet ikke kun være for de syge, men i højere grad være et sted borgerne mødes og går tur eller går på café.

- Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker at gøre op med, at sundhedsvæsenet i virkeligheden er et ”sygdomsvæsen”. Hospitalet vil i udstrakt grad hjælpe borgerne til at undgå at få brug for at blive behandlet eller indlagt, siger Lisbeth Blak-Lunddahl.

På vandring i hospitalshaven

Og når man nu er ude på det smukke hospitalsområde, kan man tage på en guidet rundtur enten med fokus på hospitalet kunst og sjældne træer eller på områdets arkitektur og historie.Overlæge Peter Skanning viser til åbent hus-arrangementet rundt i Bispebjerg Hospitals have, som er fuld af historie, kunst og arkitektur. Foto: Christina Bennetzen, Byens Netværk.

- Da Bispebjerg Hospital blev opført for 100 år siden var det et fornemt eksempel på nytænkning inden for hospitalsbyggeri. Man søgte bevidst at kombinere have og arkitektur til en helende enhed. I dag står hospitalets byggeorganisation over for opgaven at gentage denne proces. Arkitektur- og historierundvisningen vil bygge bro mellem fortid og fremtid, lover overlæge Peter Skanning.

Redaktør