Ny rapport: Nødvendigt med mange p-pladser

900 medarbejdere på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler har deltaget i en intern undersøgelse af trafikvaner. Over halvdelen af deltagerne kører bil til og fra arbejde, og de vil meget nødig droppe bilen.
- På grund af børn hjemme er det nødvendigt at komme til og fra hurtigt. Bliver parkering gjort mere besværligt, må jeg finde arbejde et andet sted.

Så klart lyder en af kommentarerne i en intern undersøgelse af medarbejdernes trafikvaner som er udført i første halvdel af april i forbindelse med planlægningen af det nye hospital.


Som en del af byggeprojektet skal der opføres 1.100 nye p-pladser til Nyt Hospital Bispebjerg.

900 medarbejdere fra Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler besvarede undersøgelsen, der skal give Københavns Kommune en mere detaljeret redegørelse for, hvorfor byggeorganisationen ønsker at fordoble antallet af p-pladser på fremtidens hospital i forhold til i dag.

Stort behov for parkering

Blandt deltagerne i undersøgelsen angiver 53 procent, at deres hyppigste transportmiddel til og fra arbejde er bilen. De primære årsager til, at man kører bil, er dels, at det er hurtigst (31 procent), dels at man har ærinder før eller efter arbejde, som kræver bil (31 procent). 15 procent svarer, at de kører bil pga. ringe offentlige forbindelser.

- Medarbejdernes besvarelser i undersøgelsen viser, at der reelt er et stort behov for parkeringspladser. Der vil, når det nye hospital står færdigt, være 2.000 flere medarbejdere end i dag og både flere ambulante patienter og flere operationer. Så der bliver ikke mindre pres på parkeringspladserne, konstaterer byggechef Vagn Risby Mortensen og tilføjer:

- Jeg er rigtig glad for de mange besvarelser. Det giver os et godt grundlag for at fortsætte dialogen med Københavns Kommune.

Kan ikke droppe bilen

Når medarbejderne bliver spurgt, hvad der kunne få dem til at udlade at køre bil, svarer halvdelen, at de ikke vil droppe bilen. En lille tredjedel peger på bedre offentlig transport, mens kun otte procent mener, at dårligere parkeringsforhold ville få dem til at lade bilen stå.

- Jeg sparer mellem 1-2 timer dagligt ved at køre bil! Væsentlig årsag, skriver en deltager i kommentarfeltet, og en anden forklarer:

- Jeg vil gerne droppe bilen, men der er enkelte dage, hvor jeg er alene med tre små børn, og så kan jeg ikke nå at aflevere dem tre forskellige steder om morgenen på cykel, inden jeg skal møde.

Glade for at cykle

Der er også mange medarbejdere, som ikke kører bil. Blandt dem svarer 62 procent, at det skyldes, at de ikke har nogen bil, mens 51 procent godt kan lide at cykle eller gerne vil have motion. Kun 11 procent angiver, at det det er svært at finde parkering som årsag til, at de ikke kører bil.

Enkelte skriver i kommentarfeltet et ønske om bedre cykelparkering og foreslår, at det måske kan få flere til at cykle. Dette vil også blive tænkt ind i det nye hospital.
Redaktør