Målrettet behandling til akutte psykiatriske patienter

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler og standardiserer nye, psykiatriske akutmodtagelser. Psykiatrisk Center København er allerede godt i gang og glæder sig til at fortsætte arbejdet i nye rammer.
En meget stor del af psykiatriens patienter ankommer akut, og de skal have let adgang til behandling på højt niveau døgnet rundt. Det tilbyder de nye akutmodtagelser.

På Psykiatrisk Center København startede etableringen af en ny akutmodtagelse for to år siden. Strategien har fra start været, at sikre, at alle medarbejdere fik de nødvendige kompetencer og lærte at bruge forskellige scoringssystemer systematisk. På den måde får alle patienter en mere sikker og målrettet diagnostik og behandling.


Den nye psykiatriske akutmodtagelse i Glostrup er netop indviet. Her er én indgang til børn og unge, èn til voksne og én til patienter der ankommer med politi og ambulance. Foto: Helen Klingemann.


Behandlingen starter med det samme

Klinikchef Lars Martin Nielsen og udviklingschef Kristina Heuser fra Psykiatrisk Center København fortæller:

- Så snart patienten ankommer, laver vi en ”360 graders gennemgang”. Vi gennemgår systematisk både psykopatalogi, somatik og sociale parametre. Læger og sygeplejersker med behandlingskompetencer er i front i modtagelsen, og så har vi faste psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter tilknyttet akutafsnittet. Vi lytter til patientens egen beretning, og gennemgår grundigt hans situation ud fra fastlagte systemer. Vi er slet ikke i tvivl om, at det her er vejen frem. Intensive observations- og behandlingsforløb giver patienten mulighed for langt hurtigere at komme tilbage til sit eget liv igen.

Når en patient indlægges i akutafsnittet, tilknyttes han en kontaktpersonordning, der fungerer som en stafet, som videregives fra vagt til vagt alle døgnets 24 timer. Personalet har altså fokus på den enkelte patient døgnet rundt og kan vurdere, om der sker ændringer i hans tilstand. Når lægen møder ind om morgenen, får hun derfor en aktuel og præcis status på patienten og kan planlægge en målrettet behandling.

Den psykiatriske akutmodtagelse på Bispebjerg Bakke

I forbindelse med Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg etableres en psykiatrisk akutmodtagelse i helt nye fysiske rammer, der bl.a. betyder mere plads end i dag. De mange gode arbejdsrutiner og erfaringer fra den nuværende akutmodtagelse videreføres selvfølgelig til den nye.

Der er netop bevilliget penge til byggeprojektet fra Region Hovedstaden, og byggeriet påbegyndes i 2014 og forventes at stå klar i 2025.
Redaktør