Borgere og politikere besøgte Bispebjerg

Som et led i høringen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 afholdt Region Hovedstaden den 27. april borgermøde på Bispebjerg Hospital. Der var mulighed for at udforske planens indsatsområder samt at diskutere med regionsrådsmedlemmerne over en kop kaffe.
- Der skal de næste ti år investeres massivt i nybyggeri, hvis vi skal kunne leve op til alt det, vi gerne vil i Hospitals- og Psykiatriplanen, sagde regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) i sin indledning til en aften på Bispebjerg Hospital i selskab med borgere, medarbejdere og politikere.

Derfor var byggeprojekterne på Bispebjerg og Rigshospitalet samt i Region Hovedstadens Psykiatri en vigtig del af aftenen, der tog udgangspunkt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020, som er i høring frem til den 13. maj.


Borgere fik indblik i, hvad der sker i ambulancen (foto: Karen Grønkjær).

Udstilling af byggeri og ambulance

Byggeprojekterne blev præsenteret, og efterfølgende kunne borgerne besøge udstillinger om projekterne. Her spurgte naboer bl.a. ind til, hvordan nybyggeriet kommer til at harmonere med de fredede bygninger og fik at vide, at det bliver et krav til arkitekterne, at nye bygninger er i balance med Martin Nyrops pavilloner.

Desuden var der stande med ambulance og akutlægebil, vagtcentral og patientforløb, som er en del af indsatsområderne for Hospitals- og Psykiatriplanen.

Debat med politkerne

Det var også muligt at debattere planen med regionsrådsmedlemmerne over en kop kaffe, og afslutningsvis var der fælles debat i auditoriet.


Debat med regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen over en kop kaffe (foto: Karen Grønkjær).

Et spørgsmål fra salen gik på, hvorfor man vil lukke Frederiksberg Hospital, når det er et af de mest velfungerende hospitaler i regionen.

- Vi har simpelthen ikke råd til at modernisere Frederiksberg Hospital, så det bliver tidssvarende, svarede Vibeke Storm Rasmussen, og Andreas Røpke, medlem af Regionsrådet (uden for parti), supplerede:

- Hvis vi vil have specialistbemanding 24 timer i døgnet på områdehospitalerne, er der ikke stort nok patientgrundlag til også at drive de små nærhospitaler.

Flere spørgsmål om Frederiksberg

Der blev også spurgt til, hvad der skal være på Frederiksberg Hospital de næste ti år, og svaret lød, at der vil være aktivitet på Frederiksberg Hospital indtil nybyggeriet er færdigt. Det kan også blive aktuelt at flytte funktioner fra Bispebjerg til Frederiksberg for at frigøre byggeplads.

Det blev desuden understreget, at det er vigtigt med en åben byggeproces, så medarbejderne føler sig velinformerede og har lyst til at blive på Frederiksberg Hospital, til alle funktioner er flyttet til Bispebjerg.

Kommentarer til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 kan sendes til hospitalsplan@regionh.dk.
Redaktør