Bispebjergs træer bliver røde, gule eller grønne

Der foregår i disse dage en storstilet kortlægning af hvert eneste træ og busk på det 26 hektar store område, hvor Nyt Hospital Bispebjerg skal ligge. Kortlægningen vurderer bl.a., om træerne er sjældne eller eksotiske, og hvilken tilstand de er i.
I disse dage nærstuderer tre personer alle buske og træer på området omkring Bispebjerg Hospital. En landskabsarkitekt og to ingeniører fra Niras er nemlig i fuld gang med at kortlægge hvert et træ og hver en busk forud for konkurrencen om helhedsplan for matriklen.


Der er mange træer og buske rundt om Bispebjerg Hospital, og de skal alle sammen registreres og vurderes (foto: Claus Peuckert).

Træer og buske bliver desuden placeret i fire kategorier, alt efter hvor bevaringsværdige og eksotiske de er.

Rød, gul, grøn eller eksotisk?

Eksempelvis er cypresserne ved kapellet på den nordlige del af området i kategorien rød, som dækker over de bevaringsværdige træer. Allé-rækken ved Vestre Længdevej er også bevaringsværdig, men her kan det være i orden at fjerne et enkelt træ ind imellem, hvis der eksempelvis skal graves under træet. Det er kategorien gul.

Kategorien grøn dækker over de helt almindelige træer som birketræerne bag den store bygning 7 midt på grunden.

Bygger uden om fredede træer

Desuden findes en række eksotiske træer, som ikke nødvendigvis er sjældne på verdensplan, men hvor det er unikt, at de gror i Danmark. Et eksempel er sortbirk der vokser på Kamtjatka-halvøen og så i Bispebjerg Hospitals park.

- Vi skal bruge kortlægningen til helhedsplankonkurrencen, så rådgiverne kan se, hvor de ikke kan bygge. Hvis der står et fredet træ et sted, hvor man gerne vil bygge, vil vi i vid udstrækning finde ud af at bygge udenom, erklærer projektleder Isabelle Bossen Nielsen fra Bispebjerg Projektet.

Sikret mod gravemaskiner

Folkene fra Niras vurderer desuden træernes sundhedstilstand. Nogle træer har nået en alder, hvor de af sig selv går ud i løbet af få år. Og så giver det ikke mening at frede dem. Et godt eksempel er de to popler foran hovedbygningen, der er i dårlig stand. De vil dog blive genplantet, fordi de er karaktergivende for området.

- Når vi kommer tættere på byggeriet bliver de sjældne og bevaringsværdige træer registreret med præcise gps-koordinater, så der ikke sker nogen misforståelser, når gravemaskinerne gør deres indtog. Desuden skal omfanget af træernes rodnet kortlægges, så de ikke bliver beskadiget ved et uheld, når der graves ud til nye bygninger, siger Isabelle Bossen Nielsen.

En børnehave for træer

Selvom byggeriet vil gøre sit indhug i områdets træer, skal man ikke frygte, at fremtidens hospital vil mangle træer.

- Vi kommer helt sikkert til at skulle fælde nogle træer under byggeriet. Men for at vi ikke skal begynde helt forfra med små, spæde træer til det nye hospital, vil vi allerede nu etablere en ekstern ”træ-børnehave”, hvor vi planter træer, der så har 10-15 år til at vokse sig store til det nye hospital, fortæller vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg Hospital.

- Vi kan for eksempel tage frø fra de eksotiske og sjældne træer og lade dem vokse op i træ-børnehaven som en forsikring mod at miste dem, tilføjer han.
Redaktør