Arkitekter og byplanlæggere besøger Bispebjerg

De otte hold, som er udvalgt til at deltage i helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, besøger Bispebjerg Hospital fredag den 25. november.
Arkitekter og byplanlæggere, som skal trække de overordnede streger i fremtidens Bispebjerg, kommer til information om helhedsplankonkurrencen og rundvisning på området fredag den 25. november kl. 12.00-15.00.

Første gang på Bispebjerg

For nogle af deltagerne i helhedsplankonkurrencen vil det være første gang, de besøger Bispebjerg Hospital. Derfor skal de på en times rundvisning på det 26 hektar store hospitalsområde med læge og arkitekt Peter Skanning fra Bispebjerg Hospital, der levende fortæller om hospitalets historie og arkitektoniske særkender.

De bydende i helhedsplankonkurrencen får også lejlighed til at spørge ind til tankerne bag de syv fokuspunkter for fremtidens hospital: Det Fantastiske, Det Menneskelige, Det Integrerende, Det Tilgængelige, Det Effektive, Det Fleksible og Det Forebyggende Bispebjerg. Ligesom den kliniske grundstruktur udformet som et stort molekyle, bliver præsenteret og forklaret.

En vinder i juni 2012

De otte hold har alle fået tilsendt en 150 siders bog med konkurrencemateriale samt en fysisk molekylemodel over hospitalet. De skal aflevere deres bud på en helhedsplan i uge 3 2012. Efterfølgende udvælges tre hold, der arbejder videre med helhedsplanen, til en endelig vinder findes i juni 2012.
Redaktør