443 mio. kr. til Ny Psykiatri Bispebjerg

Region Hovedstadens Psykiatris nybyggeri på Bispebjerg Bakke er nu endnu tættere på sin realisering, efter at Regionsrådet har godkendt det endelige budget for 2012-2015.
I Region Hovedstadens budget er afsat 443 mio. kr. til psykiatrien på Bispebjerg Bakke i perioden frem til og med 2015. Det er desuden tilkendegivet, at regionen i alt vil afsætte de 1.029 mio. kr., som psykiatriens byggerier til Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg forventes at komme til at koste hen over de næste 10-15 år.

Region Hovedstadens Psykiatris nuværende rammer på den nordlige del af Bispebjerg Bakke-matriklen.

Fri for midlertidig genhusning

Direktør i Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund vurderer, at de 443 mio. kr. giver mulighed for at påbegynde byggeriet af to store bygninger, som tilsammen vil kunne rumme 140 nye sengepladser.

- Dermed bliver vi fri for midlertidig, ekstern genhusning af de eksisterende sengepladser på matriklen. Når nybyggeriet står klar, kan vi flytte både sengeafsnit og den psykiatriske akutmodtagelse til de nye faciliteter. Beløbet betyder ligeledes, at vi senere kan bygge yderligere en bygning og renovere nogle af de gamle bygninger. Dermed kan vi realisere ambitionen om nye, udvidede forskningsfaciliteter, samt samle alle Psykiatrisk Center Københavns sengeafsnit, ambulatorier og administration på én matrikel, siger Martin Lund.

Fremtidens psykiatri i nye rammer

Psykiatriens byggeri omfatter både ny- og ombygning af voksen og børne- og ungdomspsykiatri på matriklen og indebærer forbedrede forhold for både patienter, pårørende og personale. Fokus i byggeriet vil bl.a. være på at etablere enestuer til alle patienter, mere lys og åbenhed i og omkring afsnittene, bedre udendørsfaciliteter, en ny stor psykiatrisk akutmodtagelse, og bedre sammenhæng mellem akut-, sengepsykiatri og ambulant behandling.
Redaktør