Trafiktælling på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler

I uge 44 og 45 er der trafiktælling på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Tællingen skal bidrage til at skabe det optimale grundlag for at udforme fremtidens hospital.
Om 12-15 år skal et nyt hospital på Bispebjerg Bakke huse både Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. For at udforme hospitalet mest optimalt og skabe nem adgang og gode parkeringsmuligheder, foretager vi i uge 44 og 45 trafiktælling på begge hospitaler.

Det betyder, at hvad enten du ankommer til fods, i bil eller på cykel, vil du blive registreret. En del af registreringen sker elektronisk, men cyklister og bilister vil også blive bedt om at aflevere registreringskort, og nogle fodgængere og cyklister vil blive stoppet og stillet få spørgsmål.

- Formålet er at skabe det optimale grundlag for fremtidens hospital. Vi skal kortlægge, hvilke trafikale udfordringer der skal tages hensyn til i udformningen. Eksempelvis bliver parkerede biler og cykler på begge hospitaler registreret hver time for at analysere parkeringsbehovet på det nye hospital, forklarer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.


Parkerede biler registreres hver time for at analysere parkeringsbehovet.

Kortlægger cykelruter

Cyklisternes ruter internt på hospitalsområderne bliver kortlagt ved hjælp af registreringskort. Kortene bliver sat på parkerede cykler og har en fortrykt kode for, hvor cyklen holder. Cyklisterne skal aflevere kortene i opsatte bokse ved den udgang, de bruger.

Som et supplement til kortene vil et mindre antal cyklister blive spurgt mundtligt om, hvem de er, hvor hyppigt de cykler, og hvad de synes om parkeringsforholdene.

- Det er vigtigt at få kortlagt cyklisternes ruter, så de kan prioriteres i udformningen af hospitalsområdet. Hvis man skaber omveje for cyklisterne, kan konsekvensen for eksempel være, at cyklerne bliver parkeret på uhensigtsmæssige steder, siger Vagn Risby Mortensen.

Mere miljøvenlig transport

Bilister får en flyer med en web-adresse, hvor de bliver bedt om at besvare spørgsmål om, hvem de er, hvor hyppigt de kører bil, og hvad de synes om parkeringsforholdene.

Fodgængere bliver spurgt mundtligt, om hvorvidt de har brugt offentlige transportmidler. De oplysninger skal bruges til at vurdere potentialet for mere organiseret samkørsel, kollektiv trafik og andre miljøvenlige transportformer.

- Vi håber meget, at folk vil bruge det øjeblik, det tager at svare på spørgsmål og aflevere registreringskortene. En god viden om de nuværende forhold er grundlaget for at få indrettet det nye hospital så optimalt som muligt, påpeger byggechefen.
Redaktør