Stor trafikbelastning på fremtidens hospital

Forud for at der skal laves helhedsplan for det nye hospital er trafikken på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler blevet analyseret. Der bliver tryk på vejene i fremtiden og behov for, at flere tager cyklen eller bussen.
Op mod 12.000 daglige bilture til og fra hospitalet. Det er scenariet for fremtidens hospital på Bispebjerg Bakke, hvis al biltrafikken til og fra Frederiksberg Hospital lægges oveni i Bispebjerg Hospitals biltrafik. Dertil kommer 5-6.000 daglige cykelture og 7-8.000 daglige fodgængere til og fra området.

Det er nogle af konklusionerne fra den trafikale analyse, der er blevet foretaget på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler i november 2010. Analysen er en del af forberedelserne til den store helhedsplankonkurrence, som skydes i gang i foråret 2011.

- Det kan blive nødvendigt at justere grøn-tiderne i de nærliggende lyskryds og lave flere eller længere svingbaner, når trafikmængden til hospitalet øges. Det er forhold, som skal med i helhedsplanen for det nye hospital, og derfor er det vigtigt at få analyseret trafikken forud for helhedsplankonkurrencen, fortæller byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.

Pres på parkeringspladserne

Et af de store interesseområder for hospitalets medarbejdere er parkeringsforholdene. Analysen viser da også, at parkeringspladserne udnyttes helt op til kapacitetsgrænsen i store dele af dagtimerne, og nogle vælger at parkere på de omkringliggende boligveje.

I dag er der sammenlagt ca. 1.700 p-pladser på de to hospitaler. Analysen konkluderer, at medmindre der indføres tiltag for at begrænse biltrafikken, er behovet i fremtiden op mod 2.200 p-pladser for at sikre et godt serviceniveau. Omvendt peger analysen på, at man for at prioritere mere miljøvenlige transportmidler bevidst kan vælge at reducere antallet af p-pladser.

- Analysen viser, at behovet for bilparkering virkelig er stort. Så selv med et nybygget p-hus vil vi nok ikke kunne etablere tilstrækkeligt med pladser, uden at det så vil gå voldsomt ud over vores smukke parkanlæg, konstaterer vicedirektør Claes Hallqvist.

Tag cyklen

Og der er faktisk potentiale for at begrænse trykket på parkeringspladserne, påpeger analysen. For på begge hospitaler bor 75 % af medarbejderne i en radius af 5 km fra deres arbejdsplads. Alligevel er det anslået, at ca. 50 % af medarbejderne tager bilen. Der er altså en stor del, som bor tæt på hospitalet og alligevel kører bil til arbejde.


Skal Bispebjerg være cykelvenlig arbejdsplads? (foto: Colourbox).

Analysen foreslår, at cykeltrafikken prioriteres ved at udforme et fremtidigt hospital, så det kan blive en cykelvenlig arbejdsplads, fx med god cykelparkering, mini-cykelværksted, bade- og omklædningsfaciliteter og tjenestecykler. Herlev Hospital har eksempelvis opnået certificering som cykelvenlig arbejdsplads.

- Der kan være mange gode grunde til, at man vælger at tage bilen på arbejde. Men det er dyrt at etablere p-pladser, så det kan godt betale sig både økonomisk og miljømæssigt at gøre en indsats for at begrænse biltrafikken, siger Claes Hallqvist.
Redaktør