Landmåler på Bispebjerg

Det klassiske symbol på nybyggeri, en landmåler, bliver et dagligdags syn på Bispebjerg Hospitals matrikel fra torsdag den 4. november og resten af måneden.
Hvor højt ligger forskellige punkter på Bispebjergs matrikel, og hvordan er de eksisterende bygninger placeret? Det er nogle af de spørgsmål, en landmåler vil tage fat på fra torsdag den 4. november og en måneds tid frem.

- Det er vigtigt, at vi får kortlagt hospitalsområdet som en del af udbuddet til helhedskonkurrencen om, hvordan hospitalet skal se ud i fremtiden. De, der byder ind på at udforme det ny hospital, skal fx vide, hvordan terrænet former sig, hvor de nuværende bygninger helt præcist er placeret, og hvordan de er udformet, forklarer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.


Landmåleren måler bl.a., hvordan terrænet former sig i højden (foto: Claus Peuckert).

Derfor leverer landmåleren bl.a. 3D bygningsmodeller og digitale matrikelkort. Alt ned til højden på kantstenene måles op, så vi får så præcist et tredimensionelt kort som muligt.

Landmåleren kommer til at arbejde på hospitalsområdet det meste af november og måske et par dage af december og skulle ikke komme til at være til gene for hverken ansatte, patienter eller andre.
Redaktør