Der skal bores i Bispebjerg

I uge 45 er der geotekniske undersøgelser på Bispebjerg Bakke. Ved at bore dybt ned i jorden undersøges jordens bæreevne, hvor dybt grundvandet ligger, og om jorden er forurenet.
 Et par store lastbiler med boreudstyr fra firmaet GEO kommer til at bevæge sig omkring på Bispebjerg Hospitals område fra mandag den 8. november og ugen ud. GEO skal foretage geotekniske og miljøtekniske forundersøgelser forud for byggeriet af det nye storbyhospital på Bispebjerg Bakke.

Undersøgelserne skal bl.a. vurdere jordens bæreevne og sikre, at fremtidige fundamenter under hospitalet ikke kommer i karambolage med grundvandet.


Der kommer til at være noget motorstøj i forbindelse med boringerne (arkivfoto: GEO).

Mindst mulig gene

- Vi kommer til at færdes sammen med folk fra hospitalets Serviceafdeling, og de anviser, hvor vi kan parkere lastbilerne, så vi er til mindst mulig gene. Vi gør selvfølgelig også vores hjemmearbejde, så vi undgår at ramme vand- og el-ledninger, siger projektleder Lars Hjortshøj Jacobsen fra GEO.

Der kommer til at være noget motorstøj i forbindelse med boringerne, men selve boringen lyder hverken som et trykluftbor eller som hos tandlægen.

- Det er snarere, som når man sætter et lys i en juledekoration, beroliger Lars Hjortshøj Jacobsen.

Undersøger forurening

Boringerne skal bl.a. bruges til at skabe et overblik over forureningssituationen på området. Det har nemlig betydning for den senere håndtering af overskudsjord, hvor forurenet jorden er.

- Ved at lave grundige forundersøgelserne nu undgår vi, at entreprenørerne indregner risikoen for at finde forurening undervejs i byggeprocessen som en fordyrende faktor i deres tilbud, siger byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet.

Mulighed for store energibesparelser

I forbindelse med de geotekniske boringer, undersøger GEO også, om det er muligt at etablere et grundvandsbaseret køle- varmeanlæg. I grove træk kan man hente koldt grundvand op og bruge det til at køle det nye hospital med om sommeren. Når det så er blevet varmet op, borer man det dybt ned i jorden, hvor varmen kan lagres. Om vinteren kan det varme vand hentes op og bruges til at opvarme hospitalet med.

- På den måde er det muligt at opnå betragtelige besparelser i omkostningerne til køling og opvarmning, hvis anlægget inddrages i byggeplanerne fra starten, forklarer Lars Hjortshøj Jacobsen.
Redaktør