Banke, banke på...

29. november til 10. december 2010 vil personer i gule veste registrere brugen af blandt andet venteværelser og receptioner.
Gennem to uger vil registranter mellem kl. 7 og 16 hver anden time kigge ind i venteværelser og receptioner og banke på dørene til blandt andet kontorer.

Som en del af forberedelserne til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke i 2020 er vi nemlig i gang med at analysere, hvordan vi bruger de administrative rum, både på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg og på Psykiatrisk Center København.


Optimal indretning i fremtiden

Registranterne noterer, hvor mange der er i lokalet, om det er midlertidigt forladt, eller om det ikke er i brug. De har i øvrigt tavshedspligt, og du kan kende dem på de gule veste.

Ved at se på hvordan lokalerne bruges i dag, finder vi ud af, hvordan vi indretter hospitalet mest optimalt i fremtiden.

- Måske vil vi se, at to afdelinger bruger deres mødelokaler en time om dagen i forskellige tidsrum. Så kan det være, at de skal ligge i nærheden af hinanden og have et fælles mødelokale i fremtiden. Omvendt sidder patienterne måske på skødet af hinanden i venteværelserne, så der er brug for bedre plads, siger projektleder Pernille Slej fra Bispebjerg Projektet
Redaktør