​Bispebjerg Hospital er indrettet efter hovedprincipperne i helende arkitektur. Foto: Byggeriets Billedbank

Et helende område

I Nyt Hospital Bispebjerg skal helende arkitektur og grønne områder spille sammen om at skabe det ideelle miljø for, at mennesker får det bedre.

​Forskningsresultater peger på, at arkitektur kan understøtte lindring og helbredelse, fordi faktorer som lys, lyd/støj, udsigt/udsyn, farver og kunst påvirker patienterne.

Helende arkitektur i nyt og gammelt

Allerede i starten af 1900-tallet arbejdede man med begrebet helende arkitektur. Bispebjerg Hospital er bygget efter det i tiden moderne pavillonprincip. Idéen var både at kunne isolere grupper af patienter fra hinanden og at bibringe så meget lys og luft som muligt til patienterne.

Bispebjerg Hospital er altså allerede indrettet efter hovedprincipperne i helende arkitektur. De skal selvfølgelig bibeholdes i det nye hospital. For eksempel vil fremtidens akuthus blive bygget som seks længe-bygninger svarende til de seks historiske pavilloner, og sengestuerne vil have udsigt til grønne arealer. 

​G​​rønne områder

De grønne kvaliteter er centrale for det nuværende Bispebjerg Hospital. Kvaliteter, der kendetegner og giver værdi til hospitalet. Derfor indtænker vi dem som en naturlig del af udvidelsen.

Fremtidens hospital er delt ind i fire kvarterer, hvoraf det ene er park-kvarteret  med forplads og park i midten af området. Her ankommer man til hospitalet, og de grønne områder kommer derfor til at spille en hovedrolle i at give et godt første ​indtryk.

De grønne områder og variationen mellem de indre haver og de store, grønne arealer giver fantastiske vilkår for et moderne storbyhospital, hvor helende arkitektur er i højsædet.

Byggeri i h​​armoni med det eksisterende hospital

Samtidig opføres nybyggeriet, så det står i harmoni med det eksisterende hospital, dets fine udsigt og adgang til de grønne arealer.

Visionen er, at naturen i endnu højere grad end i dag skal integreres i nybyggeriet og renoveringen. De grønne arealer skal være en fast del af behandlingen, så personalet fx bruger udearealerne til genoptræning.

Redaktør