Arbejdstid på byggepladsen

​Vi følger Københavns Kommunes regler vedrørende støjende arbejde.

​Ifølge Københavns Kommune  må støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder kun foregå fra mandag til fredag mellem kl. 7 - 19 og lørdage mellem kl. 8 - 17.​ Særligt støjende arbejde såsom nedramning af spuns må kun foregå mandag til fredag kl. 7 - 19.

Øvrigt arbejde på byggepladsen må i princippet foregå døgnet rundt.

​Vi begrænser generne​

I byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg vil vi begrænse støjende arbejde til tidsrummet kl. 7-19 af hensyn til patienter, personale og naboer. Desuden vælger vi maskiner og arbejdsmetoder, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer.

​Få en SMS, hvis vi overskrider arbejdstiden

Skulle vores arbejde overskride almindelig arbejdstid i en grad, så det vil påvirke vores naboer eller hospitalets drift, vil vi sende en SMS-varsling.

SMS-service for naboer til hospitalet: Skriv NYTBISP til 1919.  

SMS-service for hospitalets personale: Skriv MITBISP til 1919.


Redaktør