​Nyt hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg består af flere forskellige delprojekter, hvoraf Akuthuset (illustrationen) er det største. Læs mere om byggeriet på www.bispebjerghospital.dk/nythospital

Byggeri

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er et af Københavns største byggeprojekter. Frem mod 2025 bygger vi nye rammer til patienter, pårørende og ikke mindst dig som medarbejder på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Det største delprojekt er et nyt Akuthus på 77.500 kvadratmeter, som skal rumme Akutmodtagelsen, operationsstuer, Intensiv Afdeling, Røntgen og enestuer. Akuthuset forventes at stå færdigt senest i 2023.

Hold dig orienteret om byggeriet

Du kan læse mere om byggeriet af din fremtidige arbejdsplads på byggeriets hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Byggenyt. Byggenyt er en oversigt over de kommende ugers byggearbejde og lander i din postkasse cirka to gange om måneden.

Følg projektet på Facebook.

Redaktør