Vikarkorps

​Velkommen til Vikarkorpset Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Vi lægger stor vægt på, at du bliver klædt godt på til at kunne varetage det arbejde, du skal i gang med. Du vil få tilsendt et introduktionsprogram, når du starter.

Har du spørgsmål til dit introduktionsforløb, er du velkommen til at kontakte din nærmeste leder.

​PRÆSENTATION AF VIKARKORPSET BFH

​Velkommen til Vikarkorpsets team. Vi ser frem til et konstruktiv og positivt samarbejde.

Du bedes læse det tilsendte introduktionsprogram og derefter skrive under på, at har læst og er indforstået med, information i programmet. Indholdet omfatter praktiske oplysninger, kompetencekrav m.m., som giver dig svar på spørgsmål i forbindlese med vagter, lønforhold m.m. Derudover lægges der vægt på, hvilke forventninger der er til dig som timelønnet og vores fremtidige samarbejde.

Som timelønnet vikar er du del af en større professionel enhed med mere end 30 års erfaring i at varetage sygepleje bemandingsopgaver på Bispebjerg Hospital og siden juni 2009 også Frederiksberg Hospital. Vikarkorpset er en selvstændig offentlig afdeling, der rent organisatorisk er placeret direkte under den fælles direktion for Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital. Vikarkorpset har en fastansat personalegruppe på 22 sygeplejersker og 23 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere.

Herudover har vi tilknyttet ca. 250 timelønnede vikarer - fordelt over sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og sygeplejestuderende. Afhængigt af afdelingernes behov for vikarer, søger vi løbende timelønnet personale.

I Vikarkorpset dækker vi vagter på medicinsk modtagerafdeling samt på de kirurgiske og medicinske afdelinger i alle vagtlag – dag, aften eller nat. Størstedelen af vagterne er på Bispebjerg Hospital.

Vi modtager gennemsnitligt 1500 vagtbestillinger pr. md. fra afdelingerne, heraf dækkes ca. 470 vagter pr. md. af fastansatte vikarer og ca. 630 vagter pr. md. af timelønnede vikarer. Hvis vagterne ikke kan dækkes af hverken Vikarkorpsets fastansatte eller timelønnede personale, kan FADL vagter bestilles.

Redaktør