Klinisk Biokemisk Afdeling

​Velkommen som medarbejder i Klinisk Biokemisk Afdeling. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

Dine første arbejdsdage

Som ny medarbejder skal du deltage i hospitalets fællesintroduktion. Det foregår fra kl. 8:00 den første hverdag i måneden i Uddannelsescenteret på Bispebjerg Hospital, indgang 50.

Når fællesintroduktionen er færdig, kommer du tilbage til afdelingen. Her møder du dine kollegaer og får udleveret et introduktionsprogram, hvor du kan se, hvad du skal lære og gennemgå i den første periode af din ansættelse. 

Mødetid

Afdelingens mødetid i dagtid er for alle ansatte, som udgangspunkt, kl. 07:45 - 15:09. Ansatte i ambulatorierne har mødetider, der tager hensyn til ambulatoriernes åbningstider.

Find flere informationer

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals intranet ’Insite’ er både en nyhedskanal og et vidensværktøj, du som ansat kan få brug for i løbet af arbejdsdagen.  Du vil kunne tilgå 'Insite', når din ansættelse er påbegyndt. Her vil du blandt andet kunne finde personalepolitiske retningslinjer om fx arbejdsmiljø, ferie og fravær og medarbejdertilbud. Klinisk Biokemisk Afdeling har en afdelingsside på intranettet og en laboratoriehåndbog.


Læs desuden mere om Klinisk Biokemisk Afdeling på vores hjemmeside.


Redaktør