Hjerteafdeling

​Velkommen som ny medarbejder i Hjerteafdelingen - vi glæder os til at samarbejde med dig.

Din start i afdelingen

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start i dit nyt job. Vi vil derfor gøre vores bedste til, at du bliver klædt så godt på som muligt til at kunne varetage dit nye job her hos os. 

Du kan læse om din nye afdeling på vores intranet "Insite" og på vores to hjemmesider:

 • Hjemmeside om Hjerteafdelingens afsnit på Frederiksberg Hospital

Vi har udarbejdet et introduktionsprogram til dig, som er tilpasset din faggruppe (læs mere om dette nedenfor).

Som ny medarbejder skal du desuden også deltage i hospitalets centralintroduktion, som foregår den 1. og 2. hverdag i måneden - du kan læse mere om centralintroduktionen her.

Introduktionsprogram for plejepersonale

Den 5. hverdag i måneden deltager du, som nyt plejepersonale i Hjerteafdelingen, i følgende program (som foregår på Bispebjerg, Ebba Lunds Vej 40a, indgang 67 st., rumnr. 67.016): 

 • 08.30 – 09.30: Velkommen til Hjerteafdelingen v. Afdelingsledelsen

 • 09.30 – 10.00: VIP og patientsikkerhed v. klinisk sygeplejespecialist

 • 10.00 – 10.15: Pause

 • 10.15 – 11.30: SP-FMK og præferenceliste i SP v. uddannelsesansvar overlæge

 • 11.30 – 12.00: Frokost

 • 12.00 – 13.30: Kardiologiske kerneydelser (sygdomslære og behandling) v. uddannelsesansvarlig overlæge

De efterfølgende dage foregår introduktion og oplæring i eget afsnit.


Vi fokuserer på din kompetenceudvikling gennem hele din ansættelse

Som nyansat plejepersonale i Hjerteafdelingen, oplæres og uddannes du ud fra et fast tilrettelagt uddannelsesprogram.

I samarbejde med afdelingssygeplejersken og afsnittets sygeplejerske med klinisk specialfunktion arbejdes der individuelt med din tilegnelse af de nødvendige kompetencer.

Sygeplejersker uden kardiologisk uddannelse deltager desuden i Region Hovedstadens Kardiologiske Uddannelse, som er delt i 2 moduler:

 • Modul I er tilrettelagt til sygeplejersker med 2-4 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 10 kursusdage fordelt over 4 uger.
 • Modul II er tilegnet sygeplejersker med 18-24 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 12 kursusdage fordelt over 4 uger.

Begge moduler tager udgangspunkt i patientens perspektiv, og der arbejdes med sygepleje, EKG- og sygdomslære.


Introduktionsprogram for lægesekretærer og andet administrativt personale

Den 5. hverdag i måneden deltager du i følgende program (som foregår på Bispebjerg Hospital, Ebba Lunds Vej 40A, indgang 67 st., rum nr. 67.016):

 • 08.30 – 09.30: Velkommen til Hjerteafdelingen v. Afdelingsledelsen
 • 09.30 – 10.00: VIP og patientsikkerhed v. klinisk sygeplejespecialist
 • 10.00 – 10.15: Pause
 • 10.15 – 10.30: Introduktion til Hjerteafdelingens forskning v. projektsygeplejerske
 • 10.30 – 11.45: SP-FMK og referencelister i SP v. uddannelsesansvarlig overlæge

Efterfølgende foregår introduktion og oplæring i eget afsnit.

Introduktionsprogram for læger

​Den 5. hverdag i måneden deltager du i følgende program (som foregår på Bispebjerg Hospital, Ebba Lunds Vej 40A, indgang 67 st., rum nr. 67.016):

 • 08.30 – 09.30: Velkommen til Hjerteafdelingen v. Afdelingsledelsen
 • 09.30 – 10.00: VIP og patientsikkerhed v. klinisk sygeplejespecialist
 • 10.00 – 10.15: Pause
 • 10.15 – 11.30: SP-FMK og referencelister i SP v. uddannelsesansvarlig overlæge
 • 11.30 - 12.00: Frokost
 • 12.00 - 14.00: Praktisk håndtering af kardiologiske problemstillinger v. yngre læge
 • 14.00 - 14.30: Introduktion til vagtskema og byt af vagter v. økonomikonsulent
 • 14.30 - 15.30: Introduktion, uddannelse og forventninger v. uddannelsesansvarlig overlæge

De efterfølgende dage foregår introduktion og oplæring ude i afdelingen.


Specifikt for læger i hoveduddannelse, KBU og introduktionsstillinger

Din oplæring og kompetenceudvikling er vigtigt for os - og vi sørger derfor blandt andet for, at du får tildelt en hovedvejleder, som støtter dig i din udvikling, og sikrer, at dit uddannelsesprogram gennemføres. Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere.

Redaktør