Hjerteafdelingen

​Velkommen som ny medarbejder i Hjerteafdelingen - vi glæder os til at samarbejde med dig.

Din start i afdelingen

Det er vigtigt for os, at du kommer godt fra start i dit nyt job. Vi vil derfor gøre vores bedste til, at du bliver klædt godt på til at kunne varetage dit nye job.  

Du kan læse om din nye afdeling på vores intranet "Insite", som du vil kunne tilgå, når din ansættelse er påbegyndt. Her vil du blandt andet kunne finde personalepolitiske retningslinjer om fx rygning, mobiltelefoni, fravær, kommunikation og adfærd, vagskemaer for læger, information om sygeplejen, patientinformation m.m.

Derudover kan du læse om Hjerteafdelingen på vores to hjemmesider:

  • Hjemmeside om Hjerteafdelingens afsnit på Frederiksberg Hospital

Introduktion

Du vil modtage et introduktionsprogram til Hjerteafdelingen i ugen op til din ansættelsesstart. Inroduktionsprogrammet er tilpasset din faggruppe.

Udover introduktionen i Hjerteafdelingen skal du også deltage i hospitalets centralintroduktion, som foregår den 1. og 2. hverdag i måneden.

Du kan læse mere om centralintroduktionen her.

Uddannelsesprogram for plejepersonale

Vi fokuserer på din kompetenceudvikling gennem hele din ansættelse. Som nyansat plejepersonale i Hjerteafdelingen, oplæres og uddannes du ud fra et fast tilrettelagt uddannelsesprogram.

I samarbejde med afdelingssygeplejersken og afsnittets sygeplejerske med klinisk specialfunktion arbejdes der individuelt med din tilegnelse af de nødvendige kompetencer.

Sygeplejersker uden kardiologisk uddannelse

Hvis du er sygeplejerske uden kardiologisk uddannelse, skal du deltage i Region Hovedstadens Kardiologiske Uddannelse, som er delt i 2 moduler:

  • Modul I er tilrettelagt til sygeplejersker med 2-4 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 10 kursusdage fordelt over 4 uger.
  • Modul II er tilegnet sygeplejersker med 18-24 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modulet varer 12 kursusdage fordelt over 4 uger.

Begge moduler tager udgangspunkt i patientens perspektiv, og der arbejdes med sygepleje, EKG- og sygdomslære.

Læger i hoveduddannelse, KBU og introduktionsstillinger

Din oplæring og kompetenceudvikling er vigtigt for os. Vi sørger derfor bl.a. for, at du får tildelt en hovedvejleder, som støtter dig i din udvikling, og sikrer, at dit uddannelsesprogram gennemføres.

Alle speciallæger på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere.

Uddannelsesprogram for lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer

Vi fokuserer på din kompetenceudvikling gennem hele din ansættelse. Som nyansat lægesekretær/sundhedsservicesekretær i Hjerteafdelingen, bliver du oplært og uddannet af SP nøglepersoner og dine nærmeste kolleger via sidemandsoplæring .

I samarbejde med sekretariatslederen og dennes souschef bliver der arbejdet individuelt med din tilegnelse af de nødvendige kompetencer.

Redaktør