FM-enheden

Velkommen til FM-enheden på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Enheden for Facility Management, i daglig tale kaldet FM-enheden, består af 50​0 ansatte fordelt på fem servicesektioner. Selvom vi løser vidt forskellige opgaver i sektionerne, ser vi os selv som et fælles FM, og vi ved, at vores vigtigste opgave er på bedste vis at understøtte de kliniske afdelinger, alt sammen til gavn for løsningen af hospitalets kerneopgave.

Ud over fællesintroduktionen, som du skal deltage i, afholdes der samlet lokalintroduktion for nyansatte i FM-enheden. Du får yderligere information herom fra din nærmeste leder.

Du kan læse mere om din kommende arbejdsplads i denne folder om FM-enheden og dens forskellige sektioner.

Redaktør