Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling

Velkommen til Hud- og Sårafdelingen afd. D/S på Bispebjerg Hospital.  Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.


Når du starter skal du deltage i tre forskellige introduktionsforløb:
Fællesintroduktion af nye medarbejdere på Bispebjerg Hospital.
Introduktion hos afdelingsledelsen på afd. D/S, samt introduktion i dit eget afsnit/faggruppe.


Din nærmeste leder eller kollega udleverer et introduktionsprogram til dig og viser dig rundt i afdelingen.

Vi lægger stor vægt på, at du bliver grundigt introduceret til at kunne varetage det arbejde, du skal i gang med.  Har du spørgsmål til dit introduktionsforløb inden du starter, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresser eller ringe til vores afdelingsledelsessekretær på telefon 38 63 53 62.


Med venlig hilsen

Ledende overlæge Simon Francis Thomsen
Ledende oversygeplejerske Alexandra Haucke Jacobsen


Hudafdelingen:  DS-afd.bispebjerg-hospital@regionh.dk

Sårafdelingen:  WOUNDDK.Bispebjerg@regionh.dk


Redaktør