​​​​

Hugorm og Fjæsing

Førstehjælp hugormebid og fjæsingstik. Nu er det blevet sæson for hugorme og fjæsing. Læs her om førstehjælpen hvis man er blevet bidt eller stukket. I menuen "stik og bid" kan man finde mere generel information.


Førstehjælp ved hugormebid:

Hjælp den bidte person med at undgå panik. Den bidte legemsdel holdes i ro og løftet, så giften ikke spredes. Bidstedet lades urørt og der skal ikke forbinding på. Man skal ikke forsøge at suge giften ud.
Den bidte må ikke spise eller drikke, heller ikke alkohol eller beroligende, smertestillende medicin, da der ofte kan forekomme kvalme og opkastninger. Den bidte skal altid på skadestuen og transporten skal foregå så skånsomt som muligt.
Foto: Brian Rasmussen/Randers RegnskovFørstehjælp ved fjæsingstik:

Fjæsingstik er sjældent alvorlig, med kan give meget stærke smerter.
Varme nedbryder giften. For at lindre smerterne skal stikstedet anbringes i så varmt vand (40-45 grader), som den stukne person kan holde ud i ca.​ 30-60 min, uden at vedkommende bliver skoldet. Resterne af piggene fjernes og vaskes grundigt med vand og sæbe for at forebygge infektion. Den stukne person skal holde armen/benet i ro.
Der er af og til usædvanlige bakterier i fjæsingstikket, som kan kræve behandling med antibiotika, hvis der udvikler sig infektion i såret i dagene efter stikket.
Hvis den, som er blevet stukket, ikke er stivkrampevaccineret, indenfor de sidste 10 år, skal den stukne have en ny vaccination.
Der må gerne gives smertestillende medicin til den stukne.
Smerterne kan blive ved i optil 24 timer og hævelsen kan vare i flere måneder.
Søg læge eller ring til Giftlinjen 82 12 12 12, hvis symptomerne fortsætter eller er meget udtalte - eller opstår tegn på infektion.
Person med hånd i vann. Fisk med brune flekker og striper og hvit mageRedaktør