Sommeren er over os

​​

Rød brandmand

(Cyanea capillata) er den største kendte art af vandmænd. Arten er almindelig i Danmark. Klokkens farve er rødbrun og kan blive op til 1 meter i diameter. Fangtrådene, der kan blive op til 10 meter lange, er lyse, tynde og næsten gennemsigtige sidder i randen af goplen mens der fra den centrale del af undersiden sidder kortere, tydeligt rødfarvede tråde.

Blå brandmand 

(Cyanea lamarckii) Arten er relativt sjælden i Danmark, men forekommer dog i mindre tal i perioden maj - september i den sydlige del af Vesterhavet; sjældnere i de indre danske farvande. Klokkefarven er kornblomstblå evt. med stænk af orangegult, og kan blive op til 30 cm i diameter, men bliver sjældent større end omkring 15 cm i Danmark. Dyrets klokkeformede krop er en smule mere hvælvet end slægtningen den røde brandmands.

Symptomer

Hvis man rører en brandmand, kan man få forbrændingslignende skader af dens toxin. Nældeceller sidder på tentaklerne(fangtrådende) og på munddelene på goplens underside. Nældecellerne indeholder en lille toxinholdig harpunlignende tråd der fæstnes på huden. Den toxinholdige tråd bliver skudt ud fra nældecellerne ved berøring. Nældecellerne er stabile og kan være aktive selv om brandmanden er død eller tørret ind. Også afrevne tentakler kan brænde.

Brandmandens nældeceller er tilstrækkeligt kraftige til at give brændende symptomer hos mennesker.
Slimhindeeksponering (øjne og mund) kan give kraftigere reaktioner sammenlignet med hudeksponering, med rødmen, hævelse og overfladiske skader.

Behandling

Hud:

Vask huden på den angrebne legemsdel – helst med havvand idet ferskvand kan forårsage yderligere frigørelse af gift fra tilbageværende intakte nældeceller.
Skrab forsigtigt tilbageværende tentakler af huden – reel barbering af huden med en barberskraber er effektiv. Gnid ikke huden med sand idet dette kan forårsage yderligere frigørelse af gift fra tilbageværende intakte nældeceller. Eddike har ingen effekt på toksinet af den røde eller blå brandmand.

Man kan også anbringe den angrebne legemsdel i så varmt vand som tåles, uden at det skolder, indtil smerten forsvinder. (Typisk 40-42 grader C i 30 til 60 min.). Afprøv først vandets temperatur med hånden.

Allergisk reaktion med generel stikkende kløe behandles med antihistamin

Øjne

Skyl med vand i 5 minutter. Søg læge ved vedvarende gener

Generelt aftager symptomerne indenfor timer, og observation er normalt ikke nødvendigt.

Blågrønne alger​ i badevand

Strand med grönt vatten


Blågrønne alger (cyanobakterier) findes i fersk - og brakvand. De blomstrer i juli- august måned og producerer i halvdelen af tilfældende toxiner. Disse frigøres, når cellen dør - ved gnidning af algerne f.eks under tøj og i mavetarm kanalen.

På DMI` s hjemmeside kan algesituationen i danske farvande følges

Forekomst

Årstid, fra indre farvande til Kattegat, ferskvand. Er der algeblomst antages som udgangspunkt at der er toxindannelse. 

Badevandet vil være uklart evt. med skum og filmdannelse

Symptomer

Kvalme, opkastning, irritation af luftveje, øjenirritation og udslæt på hud.. Almensymptomer med hovedpine, led- og muskelsmerter.

Symptomer efter få timer, højst et døgn og svinder efter få døgn

Behandling

Hud: skylles grundigt og vaskes med sæbe

Øjne: Fjern evt. kontaktlinser og skyl grundigt med vand

GuldregnBuske med gröna blad och gula blomklasar.

Guldregn​ er buske eller små træer med trefingrede blade. Blomsterne er gule og hænger i klase. Hele planten er giftig. Specielt frøene som indeholder alkaloidet cytisin, som har en nikotinlignende effekt.

Guldregn, både bælge, frø og blade er giftige og kan give ubehagelige forgiftninger, så undgå at børnene spiser dem.

Guldreng forveksles ofte med Sibirisk Ærtetræ​, som er ufarlig. Bælgene er smalle og jævne, hvor de på Guldregn er ujævne. Bladene er sammensatte lige finnede med 4-6 omvendt ægformede småblade

    billede af sibirisk ærtetræ ​

Sommerfuglelarver​

Hårig brun-orange larv

Der findes nogle larvearter, der ved berøring kan give symptomer.

Larvens hår trænger ind i hud og slimhinder og kan medføre lokal irritation. 

Symptomer

Stikkende fornemmelse i hud, hævelse, rødme evt. blærer i det berørte område. Udvikler sig i løbet af et par timer. Gener kan vedvare i optil 1 uge.

Behandling​

Tag tøj og smykker af.

Skyl med rigelig mængde vand og tør hud med hårtørrer. Undgå at gnubbe på angrebne område.

Fjern synlige hår ved hjælp af pincet og forstørrelsesglas. Forsøg evt. med tape.

Ved kraftig eller langvarig eksponering kan det være nødvendigt at søge læge. Ubehaget kan også lindres med kortison creme

Myrelokkedåse​​

Indeholder oftest phoxim, azamethiphos, imidacloprid. Giftstoffet er opslæmmet i sukkerholdig masse.

Der er ingen risiko ved indtag af hele indholdet i en enkelt dåse.​

Ved tvivl kontakt Giftlinjen 82 12 12 12​​​​​

 


 Redaktør