Zebrablad-Kalla

Kaladium, Caladium lindenii

Beskrivelse

Plantesaften er stærkt irriterende.

Symptomer

Slimhindeirritation med brændende fornemmelse i mund og svælg, øget spytproduktion, hævelse, synkebesvær, evt. opkastning, mavesmerter.
Kontakt med plantesaften kan give kraftig øjen- og hudirritation.

​Forholdsregler

Giv væske. Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. Kontakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer
Redaktør