Vikingeskjold

Alocasia macrorrhiza

 Beskrivelse

Plantesaften er stærkt irriterende.

​Forholdsregler

Forholdsregler Giv væske. 
Afvask med vand og sæbe ved hudkontakt. 
Skyl øjnene i mindst 5 minutter ved øjenkontakt. 
KOntakt Giftlinjen 82121212 ved udtalte eller vedvarende symptomer.
Redaktør