Trillingranke

​Bugainvillea, Bougainvillea

Krukväxt med gröna blad och lila blommor.

Beskrivelse

Man kender ikke til forgiftninger. Ved hudkontakt vask hænder, risiko for kontaktallergi.
Redaktør