Skræppe

Rumex

Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius).

Beskrivelse

Planten indeholder oxalater i lav koncentration.

Symptomer

Efter indtagelse af stor mængde med forsinkelse: Opkastning, mavesmerter, diarré.

​Forholdsregler

Giv væske. Kontakt Giftlinjen 82 12 12 12 .
Redaktør