Skovsyre

Oxalis acetosella
Klöverliknande gröna blad.

Beskrivelse

Planten indeholder oxalater i lav koncentration.

Symptomer

Indtagelse af store mængder plantedele kan med forsinkelse give opkastning.

Forholdsregler

Giv mælk, kontakt Giftlinjen 82 12 12 12​. 
Dette er også gældende for Rød Skovsyre Oxalis acetosella ‘Rosea’

Redaktør